Type: M 272 ( 3 )

Ter verdediging van de monding van het Noordzeekanaal plaatste de Kriegsmarine een aantal kustbatterijen in de duinen. Ten zuiden van het kanaal was dat de Batterij Heerenduin. Ze bestond aanvankelijk uit een eenvoudige vuurleidingspost en een viertal open beddingen waarop het geschut stond opgesteld. Toen dat te kwetsbaar werd geacht, liet de Duitse marine de batterij voorzien van vier op een rij gelegen geschutsbunkers met in het midden een vuurleidingspost. De batterij omvatte nog een groot aantal lichtere gebouwen als onderkomens en bergplaatsen een kantine, een administratiegebouw, een keuken en een verbandplaats. Tegenwoordig zijn bijna alle bunkers te bezichtigen. In drie manschappenbunkers heeft het Bunkermuseum IJmuiden een expositie ingericht. Bedenk dat een groot deel van de bunkers die in de Festung stonden inmiddels onder het duinzand zijn verdwenen of gesloopt. Kort na de oorlog is alles van enige waarde uit de bunkers gehaald. Bron: Bunkergids (Geert-Jan Mellink).

” Marine kustbatterij Heerenduin – Festung IJmuiden

Het 3e exemplaar, eveneens van het type; M 272.

Aan het einde van de oorlog waren er binnen de batterij ongeveer 45 verdedigingswerken gebouwd, waarvan er 10 een wand en dakdikte hadden van mimimaal twee meter. Onder deze werken vielen de vier bunkers met daarin het hoofdgeschut, een kleine geschutsbunker op de overgang tussen strand en duinen, een vuurleidingspost, drie munitiebunkers en een mitrailleurbunker.

Voor de vier stukken geschut waren 582 granaten aanwezig, wat betekende dat de voorraad slechts drie kwart van het gewenste aantal bedroeg.  Tegen luchtaanvallen waren er twee 2 cm luchtdoelkanonnen aanwezig van het type: Flak 38. Tevens stond er een 7,5 cm veldkanon met een bereik van 10,5 cm van het type: FK 234 ( b ) van Belgische makelij. ( Bron: P. Harff & D harff ).

Het type: M 272 betreft een ( Marine-ontwerp ) dat alleen in IJmuiden is gebouwd.

 

De Scharte of gewoon simpelweg schietopening van de bunker.

Enkele draadeinden waarop het geschut stond gemonteerd zijn nog deels zichtbaar!.