Type: M 272 ( 2 )

Ter verdediging van de monding van het Noordzeekanaal plaatste de Kriegsmarine een aantal kustbatterijen in de duinen. Ten zuiden van het kanaal was dat de Batterij Heerenduin. Ze bestond aanvankelijk uit een eenvoudige vuurleidingspost en een viertal open beddingen waarop het geschut stond opgesteld. Toen dat te kwetsbaar werd geacht, liet de Duitse marine de batterij voorzien van vier op een rij gelegen geschutsbunkers met in het midden een vuurleidingspost. De batterij omvatte nog een groot aantal lichtere gebouwen als onderkomens en bergplaatsen een kantine, een administratiegebouw, een keuken en een verbandplaats. Tegenwoordig zijn bijna alle bunkers te bezichtigen. In drie manschappenbunkers heeft het Bunkermuseum IJmuiden een expositie ingericht. Bedenk dat een groot deel van de bunkers die in de Festung stonden inmiddels onder het duinzand zijn verdwenen of gesloopt. Kort na de oorlog is alles van enige waarde uit de bunkers gehaald. Bron: Bunkergids (Geert-Jan Mellink).

” Marine kustbatterij Heerenduin – Festung IJmuiden

Dit bunkerontwerp M 272 stamt uit het derde kwartaal van 1943.

Op 15 mei 1944 waren de vier geschutsbunkers opgeleverd en waren de kanonnen hierin schietklaar opgesteld.

De M 272 is relatief een kleine bunker met een gevechtsruimte voor het geschut.

Doordat de bunkers open liggen verkeren de meeste bouwwerken in een slechte staat.

Blik op de dichtgemetselde schietopening ( Scharte ) die alweer deels is opengebroken.

Het plafond van stalen I- profiel balken is zichtbaar!.

Een triest beeld,.. in de ruimte waar ooit het 17 cm geschut stond opgesteld.