Type: M 178

Ter verdediging van de monding van het Noordzeekanaal plaatste de Kriegsmarine een aantal kustbatterijen in de duinen. Ten zuiden van het kanaal was dat de Batterij Heerenduin. Ze bestond aanvankelijk uit een eenvoudige vuurleidingspost en een viertal open beddingen waarop het geschut stond opgesteld. Toen dat te kwetsbaar werd geacht, liet de Duitse marine de batterij voorzien van vier op een rij gelegen geschutsbunkers met in het midden een vuurleidingspost. De batterij omvatte nog een groot aantal lichtere gebouwen als onderkomens en bergplaatsen een kantine, een administratiegebouw, een keuken en een verbandplaats. Tegenwoordig zijn bijna alle bunkers te bezichtigen. In drie manschappenbunkers heeft het Bunkermuseum IJmuiden een expositie ingericht. Bedenk dat een groot deel van de bunkers die in de Festung stonden inmiddels onder het duinzand zijn verdwenen of gesloopt. Kort na de oorlog is alles van enige waarde uit de bunkers gehaald. Bron: Bunkergids (Geert-Jan Mellink).

Midden in de batterij staat een imposante vuurleidingspost, type: M 178 ( Leitstand ).

De M 178 kenmerkt zich door drie niveauverschillen. Op het hoogste niveau bevond zich een ruimte waarin de afstandsmeter was opgesteld. Met een trap was deze ruimte verbonden met een ruimte op het tussenniveau. Deze vormde de observatieruimte, die ook gebruikt werd om in geval van inzet van de batterij metingen op doelen te verrichten.

Een klein vierkant luik in de vloer van de observatieruimte verbond deze ruimte met de rekenkamer die op de onderste etage van de bunker was te vinden. In de bunker waren verder onder andere ruimtes aanwezig voor zendapparatuur en officieren. ( Bron: P. Harff & D. harff ).

Zij, achteraanzicht van de Leitstand.

En wederom veel graffiti  op de muur.

Blik op de toegang van de bunker, welke zich aan de achterzijde bevind.

Diep onder in de bunker was de rekenruimte. Daar werden de gemeten waarden, voor ieder stuk geschut apart, met behulp van rekenapparatuur omgezet naar de instellingen voor de kanonslopen. De totale bemanning van de Batterie Heerenduin bestond uit 159 man. Waaronder 19 onderofficieren en 2 officieren. Voor de bemanning waren 144 geweren, 11 pistolen, 3 machinepistolen, 9 machinegeweren en 6 vlammenwerpers als bewapening aanwezig.

Tegenwoordig zijn de vier geschutsbunkers, de vuurleidingspost en de overige werken vrij te bezichtigen. Door verbreding van het strand bevindt de zee zich tegenwoordig verder van de batterij dan zestig jaar geleden het geval was. Bovendien is er in de laatste jaren nabij het nieuwe strand de nodige hoogbouw verrezen.