Küver ( 2 )

Ter verdediging van de monding van het Noordzeekanaal plaatste de Kriegsmarine een aantal kustbatterijen in de duinen. Ten zuiden van het kanaal was dat de Batterij Heerenduin. Ze bestond aanvankelijk uit een eenvoudige vuurleidingspost en een viertal open beddingen waarop het geschut stond opgesteld. Toen dat te kwetsbaar werd geacht, liet de Duitse marine de batterij voorzien van vier op een rij gelegen geschutsbunkers met in het midden een vuurleidingspost. De batterij omvatte nog een groot aantal lichtere gebouwen als onderkomens en bergplaatsen een kantine, een administratiegebouw, een keuken en een verbandplaats. Tegenwoordig zijn bijna alle bunkers te bezichtigen. In drie manschappenbunkers heeft het Bunkermuseum IJmuiden een expositie ingericht. Bedenk dat een groot deel van de bunkers die in de Festung stonden inmiddels onder het duinzand zijn verdwenen of gesloopt. Kort na de oorlog is alles van enige waarde uit de bunkers gehaald. Bron: Bunkergids (Geert-Jan Mellink).

Het type: Küver,.. in dit geval een ( 451 B ) die vanaf de Badweg als eerste zichtbaar is!!. Hier bevindt zich ook de ingang van het museum welke in de zomermaanden is geopend. Dit complex maakte deel uit van de Festung IJmuiden, en had als doel een e.v.t. aanval van de geallieerde te kunnen stoppen. Op de stranden, in de duinen en ver landinwaarts verrezen tal van kleine en grote bouwwerken.

Bunkers als deze hadden meestal een ondersteunde functie.

De achter de batterij gelegen personeelsonderkomens waren bijna allemaal van het type 451a.

Een viertal foto’s die ik enkele jaren eerder maakte op deze locatie.

Type 451a. afb. 2

Type 451a. afb 3

Type 451a. afb 4

We volgen netjes de uitgezette route naar de overige werken.

Informatie volgt nog!. Under Construction.