St. Type: 134, Baunr. 8707

Stelling 53H nabij ‘s-Gravenzande bestaat uit zo’n 11 bunkers, waarvan een achttal uitgevoerd in (St.), bunkers met een wand en plafonddikte van 2 tot 3,5 meter gewapend beton. Dit steunpunt maakte onderdeel uit van het buitenste landfront en gaf tevens toegang tot de “Festung Hoek van Holland”. Om deze belangrijke doorgang te verdedigen bouwden de Duitse bezetter hier een keten aan verdedigingswerken in en rond het Arendsduin. Hier een overzicht van de belangrijkste werken in deze stelling: type ( 134 ) voor de opslag van munitie 4x ( 501 ) voor het onderbrengen van manschappen, 1x ( 676 ) voor een 4,7 Festungspak, en 1x ( 680 ) voor een 7,5 cm Pak ( Panzer-afweer ) kanon. Op een drietal bunkers zijn na de oorlog woningen gebouwd. Bijna alle werken zijn ondergewerkt, en dus niet toegankelijk!… De locatie kan nog herkend worden aan de heuveltjes aan weerszijde van de weg, ter hoogte van Intratuin. Zij verhullen de bunkers die hier de toegang tot de Festung Hoek van Holland verdedigden.

” Widerstandsnest 53 H – Type: 134 Munitionunterstand, Baunr. 8707 “

The rest of the photos are still following! Under Construction.

Ruimte A

Blik in één van de twee munitieruimtes die zijn bedoeld voor de opslag van infanteriemunitie. In beide ruimtes konden bijvoorbeeld 2.000.000 machinegeweerpatronen of 7.400 anti-tankpatronen opgeslagen worden. Het type 134 is als munitiebunker in de Atlantikwall het meest gebouwd. In het nabij gelegen Staelduinse Bos liggen er ook nog een drietal.

Ruimte B

Hier lag een voorraad munitie opgeslagen voor de nabijgelegen Batterrie Monster, even verderop in de duinen !

Aan de achterzijde

Toegang aan de straatkant ( N 211 )

Copyright 2021 John Molenkamp