Type: 621

Widerstandsnest 51 H ligt in s’Gravenzande. Dit steunpunt was een bataljonshoofdkwartier, en maakte deel uit van de Festung Hoek van Holland. Alle bunkers waren met behulp van een puntdak en geschilderde ramen zelfs voorzien van vitrage en bloempotten en deuren gecamoufleerd als woonhuizen. Men ging hierin zelfs zover dat een oude vrouw voor de ramen werd geschilderd. Op dergelijke wijze waren ook de bunkers van het divisiehhoofdkwartier in Oostburg in ( West Zeeuws Vlaanderen ) als woonhuis vermomd. Op de geallieerde kaarten met de verdediging van de vesting Hoek van Holland was het steunpunt 51 H niet opgenomen maar aangegeven als woonhuis. Dit steunpunt is nagenoeg compleet bewaard gebleven, en in het landschap gesitueerd. In dit steunpunt zijn maar liefst 10 zware ( St’s ) gebouwd met muurdiktes van 2 tot 3,5 meter. ( Bomvrij ).

Het bunkertype 621 voor het onderbrengen van Manschappen. In november 1942 werd door de Duitse weermacht in ‘s-Gravenzande een tracé uitgezet voor het aanleggen van een tankgracht met bunkers en het daarbij behorende schootsveld. Alle bebouwing in dit gebied, woningen, kassen en schuren moesten daarvoor worden ontruimd. De 355 woningen, waarvan het merendeel nog betrekkelijk nieuw was, diende voor 28 november 1942 ontruimd te zijn. Alle bewoners moesten elders in ‘s-Gravenzande worden ondergebracht en voorzover daar geen woonruimte beschikbaar was werden zij in andere Westlandse gemeenten gehuisvest.

Vrijwel direkt nadat de Duitsers Nederland bezet hadden, zijn ze begonnen met het opbouwen van een kustverdedigingssysteem. De verdediging richtte zich in eerste instantie op de mondingen van de waterwegen, die naar de belangrijke havens leiden. Zo werd het eerst een verdediging opgebouwd in de omgeving van IJmuiden, Vlissingen en Hoek van Holland. In de direkte omgeving van deze drie genoemde gebieden, werden tijdens het eerste oorlogsjaar al provisorische versterkingen aangebracht.

De situatie nu.. De bunkers van stelling 51 H zijn nagenoeg allemaal nog aanwezig. Ten noorden en ten zuiden van de Noordlandseweg lagen de in totaal tien zware bunkers van dit complex.  Hier een klein overzicht van de gebouwde werken: ( 3 x 502 ) ( 1 x 501 ) ( 1 x 621 ) ( 2 x 134 ) ( 1 x 608 )    ( 1 x 639 ). Van de tien gebouwde St. bunkers is er één gesloopt,.. het zou gaan om een munitiebunker van het type 134 waarvan er nog één aanwezig is!!.. de overige negen zijn nog aanwezig.

De linker Tobruk.

De andere, rechts in de Vleugelmuur!.

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving: