St. Type: 621 ( 2 )

Dit widerstandsnest, gelegen aan de Boerenlaan telde in totaal 10 objecten, uitgevoerd in metselwerk en beton. Tijdens het Winterausbauprogamm ( 1942-1943 ) zijn er onder meer twee 621 gevechtsschuilplaatsen en twee 134 munitieopslagen gebouwd. Later, tijdens het Schartenbauprogamm ( 1943-1945 ) werd er nog een 667 geschutsbunker voor een 5 cm KwK bijgebouwd. Overige objecten zijn een keukengebouw, twee bergplaatsen en drie mitrailleur opstellingen. Tijdens de aanleg van de Koningin Julianaweg zijn de twee 134 munitiebunkers gesloopt. Een bijzonder object zijn de nog aanwezige 621 gevechtsschuilplaatsen met de bouwnummers 8501 en 8502. De bunkers bevinden zich op privé terrein, en zijn dus niet toegankelijk. Tijdens de bezetting zijn in het Westland een flink aantal bunkers gebouwd als onderdeel van de Atlantikwall. Na de oorlog zijn deze verdedigingswerken snel in onbruik geraakt, gesloopt, onder het (duin) zand geschoven of anderszins aan hun lot overgelaten. Na verloop van tijd nam de natuur het beheer van deze bunkers over, en staan ze er nog steeds.

” Type: Regelbau 621 Gruppenunterstand – Baunr. 8501″

The rest of the photos are still following! Under Construction.

Het 2e exemplaar, eveneens van het type 621 is geheel ondergewerkt, en bevindt zich op de hoek van de Koningin Julianaweg met de Boerenlaan. Enkele jaren terug moest ik bij toeval op dit adres zijn vanwege mijn werk, en na een praatje met de bewoner te hebben gemaakt, kreeg ik toestemming om na werktijd nog eens langs te komen om wat foto’s te schieten. De bewoonster vertelde mij zeer terughoudend te zijn met het toelaten van mensen in de bunker, maar wilde dit keer voor mij wel een uitzondering maken.

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Copyright 2021 John Molenkamp