St. Type: 667

Dit widerstandsnest, gelegen aan de Boerenlaan telde in totaal 10 objecten, uitgevoerd in metselwerk en beton. Tijdens het Winterausbauprogamm ( 1942-1943 ) zijn er onder meer twee 621 gevechtsschuilplaatsen en twee 134 munitieopslagen gebouwd. Later, tijdens het Schartenbauprogamm ( 1943-1945 ) werd er nog een 667 geschutsbunker voor een 5 cm KwK bijgebouwd. Overige objecten zijn een keukengebouw, twee bergplaatsen en drie mitrailleur opstellingen. Tijdens de aanleg van de Koningin Julianaweg zijn de twee 134 munitiebunkers gesloopt. Een bijzonder object zijn de nog aanwezige 621 gevechtsschuilplaatsen met de bouwnummers 8501 en 8502. De bunkers bevinden zich op privé terrein, en zijn dus niet toegankelijk. Tijdens de bezetting zijn in het Westland een flink aantal bunkers gebouwd als onderdeel van de Atlantikwall. Na de oorlog zijn deze verdedigingswerken snel in onbruik geraakt, gesloopt, onder het (duin) zand geschoven of anderszins aan hun lot overgelaten. Na verloop van tijd nam de natuur het beheer van deze bunkers over, en staan ze er nog steeds.

” St. Type: 667, Kleinst-Schartenstand für 5 cm KwK ( Baunr. 8505 ) “

The rest of the photos are still following! Under Construction.

Deze geschutsbunker werd ontworpen voor de statische vaste opstelling van een tankkanon ( Kampfwagen kanone; KwK ) met een kaliber van 5 cm ( Kw.K. L/42 of L/60 ). Deze kanonnen waren vrijgekomen bij de herbewapening van de tanks van het type Pz.Kmpfw. III, toen bleek dat het wapen niet meer effectief werd geacht voor het gebruik aan het oostfront. De vuursnelheid was 15-20 schoten per minuut.

Gevechtsbunkers als deze moesten de verdediging aan de perimeters van de vesting garanderen. kenmerkend voor deze bunkers was dat, als zij het geschut geen schootveld rondom boden, zij altijd het geschut een flankerende schootsveld gaven. Typerend voor de Duitse infanterie gevechtsbunkers was dat zij van orgine niet een vesting wapen huisvestten, maar een mobiel anti-tankanon.

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Copyright 2021 John Molenkamp