St. Type: 621 ( 1 )

Dit widerstandsnest, gelegen aan de Boerenlaan telde in totaal 10 objecten, uitgevoerd in metselwerk en beton. Tijdens het Winterausbauprogamm ( 1942-1943 ) zijn er onder meer twee 621 gevechtsschuilplaatsen en twee 134 munitieopslagen gebouwd. Later, tijdens het Schartenbauprogamm ( 1943-1945 ) werd er nog een 667 geschutsbunker voor een 5 cm KwK bijgebouwd. Overige objecten zijn een keukengebouw, twee bergplaatsen en drie mitrailleur opstellingen. Tijdens de aanleg van de Koningin Julianaweg zijn de twee 134 munitiebunkers gesloopt. Een bijzonder object zijn de nog aanwezige 621 gevechtsschuilplaatsen met de bouwnummers 8501 en 8502. De bunkers bevinden zich op privé terrein, en zijn dus niet toegankelijk. Tijdens de bezetting zijn in het Westland een flink aantal bunkers gebouwd als onderdeel van de Atlantikwall. Na de oorlog zijn deze verdedigingswerken snel in onbruik geraakt, gesloopt, onder het (duin) zand geschoven of anderszins aan hun lot overgelaten. Na verloop van tijd nam de natuur het beheer van deze bunkers over, en staan ze er nog steeds.

” Type: Regelbau 621 Gruppenunterstand – Baunr. 8502 “

The rest of the photos are still following! Under Construction.

Eén van de twee nog aanwezige manschappenbunkers die zijn gebouwd langs de Koningin Julianaweg in de gemeente  s ‘Gravenzande. Door latere bebouwing is de bunker vanaf de straatkant nauwelijks nog te zien, maar nog wel aanwezig. Type 621 is een Gruppenunterstand uit de moderne 600 serie waarin 10 manschappen verbleven.

De manschappenbunkers boden onderdak aan één Gruppe of twee Gruppen. Dit waren de kleinste eenheden die het Duitse leger kende. Eén Gruppe bestond uit 9 manschappen en een onderofficier. Zodoende werden in de meeste manschappenbunkers maar 10 ( 501 & 621 ) of in geval van een Doppelgruppenunterstand ( 502 & 622 ) 20 manschappen ondergebracht. In de bunker had iedere soldaat 2 vierkante meter voor zichzelf waarbij bed en kast voor persoonlijke uitrusting waren inbegrepen.

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Copyright 2021 John Molenkamp