Type: 621 ( Deel 1 )

Vrijwel het hele grondgebied van de gemeente ‘s-Gravenzande bevind zich binnen de vesting Hoek van Holland. Op verschillende plaatsen langs de tankgracht werden bunkercomplexen gebouwd. Meestal in een knik van de gracht, zodat er naar twee kanten gevuurd kon worden. ( W.N. 46 H ) gesitueerd op Westlands grondgebied is zo’n locatie, en resteren heden ten dage nog een tweetal bunkers van het ( type 621 ) voor het onder brengen van manschappen, en het ( type 134 ) voor de opslag van munitie. De laatstgenoemde stamt nog uit de ( Westwall – Siegfried Line ) periode ( 1938-1945 ). Beide bunkers zijn overigens uitgevoerd in St. ( Standiger Ausbau ) het geen aangeeft dat de bunker een muurdikte heeft van 2 tot 3’5 meter. De situatie nu!!… Op dit moment wordt er in de omgeving van de bunkers flink gebouwd, waardoor het voortbestaan van de voormalige Duitse verdedigingswerken onzeker is geworden.

De bunkers in Widerstandnest 46 H, gefotografeerd op een zonnige dag in Maart 2009.  Het betreft een onderkomen voor de legering van manschappen ( type 621 ) links, en een munitiebergplaats van het ( type 134 ) rechts op de foto. Beide bestaan nog steeds, maar komen wel steeds meer in de verdrukking door oprukkende nieuwbouw.

Een mooi voorbeeld van bunkers die gebruikt worden als fundament voor woningbouw.

In de bunker waren 12 soldaten, verdeeld over 2 ruimtes ondergebracht, inclusief de onderofficier!!. De bunker kreeg de classificatie Ständiger Ausbau (ST) en werden beschouwd als bomvrij. Dit type bunkers waren bestand tegen zware vliegtuigbommen van 500 pond. Voor een St-bunker was gemiddeld 80 kubieke meter beton nodig.

Zijaanzicht van de bunker.

Op deze foto is de doorsnede van de buitenmuren goed zichtbaar.

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving: