Type: 134 ( Deel 1 )

Vrijwel het hele grondgebied van de gemeente ‘s-Gravenzande bevind zich binnen de vesting Hoek van Holland. Op verschillende plaatsen langs de tankgracht werden bunkercomplexen gebouwd. Meestal in een knik van de gracht, zodat er naar twee kanten gevuurd kon worden. ( W.N. 46 H ) gesitueerd op Westlands grondgebied is zo’n locatie, en resteren heden ten dage nog een tweetal bunkers van het ( type 621 ) voor het onder brengen van manschappen, en het ( type 134 ) voor de opslag van munitie. De laatstgenoemde stamt nog uit de ( Westwall – Siegfried Line ) periode ( 1938-1945 ). Beide bunkers zijn overigens uitgevoerd in St. ( Standiger Ausbau ) het geen aangeeft dat de bunker een muurdikte heeft van 2 tot 3’5 meter. De situatie nu!!… Op dit moment wordt er in de omgeving van de bunkers flink gebouwd, waardoor het voortbestaan van de voormalige Duitse verdedigingswerken onzeker is geworden.

Blik op één van de twee toegangen,. die aan weerszijde werden beschermd door enorme scherfmuren.

De bunker is van het ( type 134 ) en heeft het ( baunr. 8201 ). Van de door de Duitsers gebouwde munitiebunkers is het type 134 het meest eenvoudig. De twee afzonderlijke munitieruimtes zijn bedoeld voor de opslag van infanteriemunitie. In totaal  konden bijvoorbeeld 2.000.000 machinegeweerpatronen of 7.400 anti-tankpatronen opgeslagen worden.

In totaal zijn 117 bunkers van het type 134 in Nederland gebouwd.

Ingangszijde

In de scherfmuur zijn bovenop nog enkele stalen haken zichtbaar. Deze werden gebruikt voor het ophangen van camouflagenetten. Om de geallieerden in het ootje te nemen camoufleren de Duitsers hun bunkers. Zo lijkt een bunker vanaf een afstand op een vreedzame boerderijschuur of een stenen huis met ramen en deuren (opgeschilderd) en een puntdak. In de duinen bedekken ze de geschutbunkers met struikgewas en camouflagenetten, zodat de bunkers vanuit de lucht niet te zien zijn.

Ook de originele pantserdeuren zijn nog bewaard gebleven.

Ter voorkoming dat de Pantserdeuren bij een aanval door rondvliegend puin geblokkeerd zouden raken, heeft men doen besluiten de pantserdeuren in twee delen te maken, en zo ervoor te zorgen dat de manschappen via het bovenste deel toch de bunker weer konden verlaten. ‘ Typisch een Duitse uitvinding’.

In één van de twee verblijven.

Ook het bouwnummer is nog goed zichtbaar!.

Doorkijk in de gallerij.