Tobruk fur Mg.

Vrijwel het hele grondgebied van de gemeente ‘s-Gravenzande bevind zich binnen de vesting Hoek van Holland. Op verschillende plaatsen langs de tankgracht werden bunkercomplexen gebouwd. Meestal in een knik van de gracht, zodat er naar twee kanten gevuurd kon worden. ( W.N. 46 H ) gesitueerd op Westlands grondgebied is zo’n locatie, en resteren heden ten dage nog een tweetal bunkers van het ( type 621 ) voor het onder brengen van manschappen, en het ( type 134 ) voor de opslag van munitie. De laatstgenoemde stamt nog uit de ( Westwall – Siegfried Line ) periode ( 1938-1945 ). Beide bunkers zijn overigens uitgevoerd in St. ( Standiger Ausbau ) het geen aangeeft dat de bunker een muurdikte heeft van 2 tot 3’5 meter. De situatie nu!!… Op dit moment wordt er in de omgeving van de bunkers flink gebouwd, waardoor het voortbestaan van de voormalige Duitse verdedigingswerken onzeker is geworden.

” Tobruk fur Mortier, W.n 46 H *** s-Gravenzande – Gemeente Westland “

Bij graafwerkzaamheden kwam dit Tobruk-bunkertje te voorschijn!

Under construction!

Beschrijving:

Beschrijving: