Nederlands 2x

Hoek van Holland heeft een rijke militaire geschiedenis. Het begon allemaal met het bouwen van het fort in 1881. Rond 1939 werden door het Nederlands leger de zogenaamde kazematten gebouwd, en tijdens de Tweede Wereldoorlog kwamen er in Hoek van Holland tal van nieuwe bunkers bij. Met namen in de omgeving van de Haakweg werd flink gebouwd. De oorlogsjaren 1940-1945 veranderden Hoek van Holland in een angstaanjagend dorp waar huizen waren dichtgetimmerd, gesloopt of bezet door de Duitsers. Een spookdorp waar grauwe bunkers de skyline domineerden, V1’s en V2’s in het luchtruim klonken, rondom 180.000 landmijnen werden gelegd en meer dan tienduizend dwangarbeiders te werk werden gesteld voor de Wehrmacht. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog moesten Duitse dwangarbeiders explosieven rond Festung Hoek van Holland opruimen. Daarna gingen Engelse en Canadese soldaten door met deze klus.

Een Nederlandsbunkertje gesitueerd langs de Haakweg ( April 2010 ). De toenemende politieke spanningen rond de Nederlandse grenzen in de loop van de dertiger jaren noopten de generale staf van het Nederlandse leger tot een herbezinning op de omvang en de middelen van de Nederlandse landverdediging. Rond ( 1936 ) ontstond zodoende een nieuw verdedigingsconcept.

Dit ging ervan uit, dat de oude Vesting Holland, hoewel nog steeds het laatst te verdedigen terrein, te weinig bewegingsvrijheid voor de Nederlandse troepen en hun e.v.t. bondgenoten zouden bieden. Het te verdedigen terrein werd op grond van deze overweging dan ook  flink uitgebreid. Anti-tankgeschut, mitrailleurs en zoeklicht-installaties zorgden voor een afdoende afweer aan de noord-oost zijde van de Vesting Holland.

Zij-aanzicht

Ingangszijde

Het bunkertje ligt in geklemd tussen een tuinderswoning en een naast gelegen Waterbassins.

Het 2e exemplaar even verderop!. ( Bron: Rudi Rolf – Bunkers in Nederland ).