Bergplaats

Hoek van Holland heeft een rijke militaire geschiedenis. Het begon allemaal met het bouwen van het fort in 1881. Rond 1939 werden door het Nederlands leger de zogenaamde kazematten gebouwd, en tijdens de Tweede Wereldoorlog kwamen er in Hoek van Holland tal van nieuwe bunkers bij. Met namen in de omgeving van de Haakweg werd flink gebouwd. De oorlogsjaren 1940-1945 veranderden Hoek van Holland in een angstaanjagend dorp waar huizen waren dichtgetimmerd, gesloopt of bezet door de Duitsers. Een spookdorp waar grauwe bunkers de skyline domineerden, V1’s en V2’s in het luchtruim klonken, rondom 180.000 landmijnen werden gelegd en meer dan tienduizend dwangarbeiders te werk werden gesteld voor de Wehrmacht. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog moesten Duitse dwangarbeiders explosieven rond Festung Hoek van Holland opruimen. Daarna gingen Engelse en Canadese soldaten door met deze klus.

Een bergplaats voor proviand, nabij de Haakweg in Hoek van Holland. ( Widerstandsnest 40 H ).

Dit onderkomen ligt deels onder het zand, en is niet toegankelijk.

Bergplaatsen als deze werden meestal gebruikt voor het onderbrengen van levensmiddelen.

Blik op de ingangszijde.

Deze bestaat geheel uit metselwerk.