Type: 672 ( Deel 1 )

Centraal in het noordelijk deel van de Festung Hoek van Holland en op veilige afstand van de kust ligt het Staelduinse bos. Het Duitse leger onderkende de voordelen van deze positie en bouwde hier twee hoofdkwartieren en een kleine artilleriestelling. Het oudste complex in het bos bestond uit een zevental dunwandige munitie-bunkers, mogelijk behorend bij de kustbatterij Vineta. Aan weerszijden van de weg naar deze bunkers verees het hoofdkwartier van een regiment infanterie en daarna van de commandant van de gehele Festung. De opbouw van het complex is opvallend. Een rechte weg deelt het complex in twee delen. Centraal lag de commandobunker (type 608) met aan de overkant van de weg een dubbele manschappenbunker (tweemaal type 501). De commandobunker vormde het middelpunt van een denkbeeldige cirkel, waarop drie munitiebunkers van het type 134, drie manschappenbunkers van het type 502, een hospitaalbunker (type 118c) en vier bakstenen bergplaatsen geplaatst zijn.

Aan de rand van het Staelduinse bos ligt de artilleriestelling “Kormoran” met drie bunkers, waarvan twee PAK bunkers type 672. Deze bunkers hebben geen personeelsruimte en werden hoogstwaarschijnlijk niet permanent bemand, alleen in het geval van een vijandige aanval en om de nabije landingsbaan te beschermen. ( Bron: TRACES OF WAR ).

Het Staelduinse bos is één van de weinige plaatsen in de sector waar van enige zichtdekking sprake kan zijn. Reeds in de meidagen van 1940 hadden verdwaalde parachutisten de beschutting van dit bos gezocht, toen zij zich niet bij de hoofdmacht konden voegen. Zij werden vanuit het Fort Hoek van Holland met het zware koepelgeschut onder vuur genomen.

In dit bos verrijzen vanaf 1942 talrijke bunkers, gegroepeerd in drie complexen.

Het grootste complex wordt eerst aangeduid als Widerstandsnest  36H ( W.N. 36H ) en later als Stutzpunkt XIX ( Stp. XIX ). Hier ligt de regiments-commandopost voor de noordelijke sector, dus het gebied ten noorden van de Waterweg. Naderhand vestigt zich hier zelfs de Festungskommandant. De codenaam van deze commandopost is “Kormoran”.