Type: 621

Tussen de Pettendijk en het Oranjekanaal lagen nabij de kruising van de Maasdijk enkele bunkers. Duitse soldaten waren als bezettingsmacht in de bunkers gestationeerd, en hadden als taak het vestingsgebied van Hoek Van Holland bij een grootscheepse aanval te verdedigen. Het Duitse verdedigingsgebied rond Hoek Van Holland, dat vanaf eind 1942 was uitgebouwd, werd een Verteidigungsbereich genoemd. Dat wil zeggen een sterk verdedigd gebied, dat echter bij een eventuele aanval ondersteund moest worden door mobiele reserves, die in het achterland gelegerd waren. Dit steunpunt, geregistreerd als ( Widerstandsnest 33 H ) is in de oorlog geen strijdtoneel geweest. Door de aanleg van een nieuwe ringweg zijn de meeste bunkers gesloopt. Nog aanwezig zijn: een munitiebunker van het type 134 en een Tobruk. De overige werken zijn in het voorjaar van 2010 gesloopt.

” Type Regelbau 621 Gruppenunterstand – Baunr. 7801 “

The rest of the photos are still following! Under Construction.

Het bunkertype 621 was een personeelsonderkomen, ontworpen voor het huisvesten van een groep infanterie ( Gruppe = 1 onderofficier en 9 manschappen ) of een geschutsbemanning. Het ontwerp was met een kleine aanpassing, het weglaten van de ingangsverdediging ook geschikt als commandopost. In de scherfmuur was een observatiepost ( Tobruk ) ingebouwd.

Type 621 is een Gruppenunterstand uit de moderne 600 serie. De pantserkoepel is door een periscoop in de verblijfsruimte vervangen en als voorzorgmaatregel tegen het onverhoopt geblokkeerd worden van de uitgang zijn twee in plaats van één uitgang in het ontwerp opgenomen. Bunkers van het type 621 zijn in Nederland 93 keer gebouwd.

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Copyright 2021 John Molenkamp