Type: 134 ( 1 )

Tussen de Pettendijk en het Oranjekanaal lagen nabij de kruising van de Maasdijk enkele bunkers. Duitse soldaten waren als bezettingsmacht in de bunkers gestationeerd, en hadden als taak het vestingsgebied van Hoek Van Holland bij een grootscheepse aanval te verdedigen. Het Duitse verdedigingsgebied rond Hoek Van Holland, dat vanaf eind 1942 was uitgebouwd, werd een Verteidigungsbereich genoemd. Dat wil zeggen een sterk verdedigd gebied dat echter bij een eventuele aanval ondersteund moest worden door mobiele reserves, die in het achterland gelegerd waren. Dit steunpunt, geregistreerd als ( Widerstandsnest 33 H ) is in de oorlog geen strijdtoneel geweest. Voor de aanleg van een nieuwe ringweg in 2010 zijn vrijwel alle werken inmiddels gesloopt. Voor één van de munitiebunkers heeft men gelukkig een uitzondering gemaakt, maar is deze wel enkele meters verschoven. De verplaatsing was noodzakelijk voor de aanleg van de Tweede Ontsluitingsweg. Het is één van de laatste exemplaren in het gebied en daarom belangrijk om te behouden.

” Type R 134 Munitionunterstand ” op deze locatie 3x gebouwd

The rest of the photos are still following! Under Construction.

Het bunkertype 134 is van origine een Westwall ontwerp, maar veelvuldig binnen de Atlantikwall toegepast. De bunker vormt feitelijk de voorganger van het type: Regelbau 607. De munitie werd in de lengterichting van de kamers opgeslagen. Er konden bijvoorbeeld 7.400 anti-tank granaten of 1.944.ooo geweerpatronen in worden opgeslagen.

De eenvoudige indeling van het ontwerp leidde er toe dat met kleine aanpassingen de bunker ook als verzamelplaats voor gewonden ( Sanitats-bunker ), Keuken ( kuchenbunker ) of als personeelsonderkomen dienst kon doen. Het 2.800 ton wegende bouwwerk is 16 bij 22 meter, en in ( St.) uitgevoerd. Deze veelal Ständiger Ausbau bunkers hadden muren dikker dan 2 meter.

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Copyright 2021 John Molenkamp