Tobruk

Tussen de Pettendijk en het Oranjekanaal lagen nabij de kruising van de Maasdijk enkele bunkers. Duitse soldaten waren als bezettingsmacht in de bunkers gestationeerd, en hadden als taak het vestingsgebied van Hoek Van Holland bij een grootscheepse aanval te verdedigen. Het Duitse verdedigingsgebied rond Hoek Van Holland, dat vanaf eind 1942 was uitgebouwd, werd een Verteidigungsbereich genoemd. Dat wil zeggen een sterk verdedigd gebied, dat echter bij een eventuele aanval ondersteund moest worden door mobiele reserves, die in het achterland gelegerd waren. Dit steunpunt, geregistreerd als ( Widerstandsnest 33 H ) is in de oorlog geen strijdtoneel geweest. Door de aanleg van een nieuwe ringweg zijn de meeste bunkers gesloopt. Nog aanwezig zijn: een munitiebunker van het type 134 en een Tobruk. De overige werken zijn in het voorjaar van 2010 gesloopt.

” Tobruk of Ringstand voor de Rondomverdediging, Type 58C “

The rest of the photos are still following! Under Construction.

 

Een zogenaamde Tobruk ofwel Ringstand, gesitueerd in een dijk heuvel nabij de Oranjesluis in Maasdijk. De Tobruks bestaan uit een hoog en een laag gedeelte. Bovenin, in de Kampfraum, bevond zich de schutter die de mitrailleur bediende. In het onderste gedeelte was plaats voor munitie. Tussen beide gedeeltes waren enkele traptreden. De bunker werd meestal door één en soms twee personen bemand, en deed dienst als observatiepost of mitrailleursnest. Het bouwwerk kwam voor als losstaande constructie en als een onderdeel van een grotere bunker.

De stelling maakte deel uit van de Atlantikwall, die liep langs de West en Noordeuropese kustlijn waarlangs een keten van weerstandskernen was gebouwd. De opbouw van de Atlantikwall, werd door de Duitsers Perlenschnur ( parelsnoer ) genoemd. Vestingbouw technische was de Festung Hoek van Holland letterlijk een parel van de Atlantikwall.

BRON: HANS SAKKERS

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Copyright 2021 John Molenkamp