Kantine

Tussen de Pettendijk en het Oranjekanaal lagen nabij de kruising van de Maasdijk enkele bunkers. Duitse soldaten waren als bezettingsmacht in de bunkers gestationeerd, en hadden als taak het vestingsgebied van Hoek Van Holland bij een grootscheepse aanval te verdedigen. Het Duitse verdedigingsgebied rond Hoek Van Holland, dat vanaf eind 1942 was uitgebouwd, werd een Verteidigungsbereich genoemd. Dat wil zeggen een sterk verdedigd gebied, dat echter bij een eventuele aanval ondersteund moest worden door mobiele reserves, die in het achterland gelegerd waren. Dit steunpunt, geregistreerd als ( Widerstandsnest 33 H ) is in de oorlog geen strijdtoneel geweest. Door de aanleg van een nieuwe ringweg zijn de meeste bunkers gesloopt. Nog aanwezig zijn: een munitiebunker van het type 134 en een Tobruk. De overige werken zijn in het voorjaar van 2010 gesloopt.

” Voormalige kantine in Steunpunt 33H – Festung Hoek van Holland “

The rest of the photos are still following! Under Construction.

De locatie Oranjesluis, of zoals de Duitse bezetter het verklaarde tot Widerstandsnest 33H was één van de drie stellingen die een toegang vormde tot de vesting. net als nu vormde het kruispunt van de Maasdijk richting Westerlee en Rotterdam een belangrijke schakel in het wegennetwerk. De bescherming hiervan was daarom een grote noodzaak.

Bij de Oranjesluis realiseerde de Duitse bezetter uiteindelijk 9 bomvrije bunkers voor het onderbrengen van soldaten, munitie en geschut. Daarnaast stonden er 3 gebouwen die diende als keuken, kantine of opslag. Stelling 33 kan worden beschouwd als de belangrijkste en zwaarst verdedigde stelling van het gehele buitenste landfront.

BRON HISTORIE – TWEEDE WERELDOORLOG & STELLING 33

 

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Copyright 2021 John Molenkamp