Type: 674

Van Widerstandsnest 32H is niet zo heel veel meer over. Slechts één bunker is in dit steunpunt bewaard gebleven. Het gaat hier om een munitieonderkomen van het type (674) met het Baunr. (7704). De bunker staat in Baupunkt 77a en was direct aan de tankgracht gesitueerd. Dit object is bijna geheel ondergewerkt en dus niet makkelijk te vinden. Deze locatie ligt aan het einde van de Pettendijk in de richting van de Maasdijk. Niet ver van de bunker bevindt zich in de dijk nog een Tobruk. Op verschillende plaatsen langs de tankgracht werden grote bunkercomplexen gebouwd. Meestal in een knik van de gracht zodat er naar twee kanten gevuurd kon worden. De meeste complexen bestonden uit munitie en manschappenbunkers. Laatste waren over het algemeen uitgerust met een bewapening van zware mitrailleurs. Het betreft hier een landfront stelling, en viel onder het commando van de Festung Hoek van Holland.

” Widerstandsnest 32H – Type: 674, Kleinstunterstand fur Munition “

The rest of the photos are still following! Under Construction.

De bunker is ondergewerkt, en alleen aan de achterzijde nog deels zichtbaar! Het model stamt uit de periode 1944, en was bedoelt voor de opslag van munitie. In het Staelduinse Bos, niet ver hier vandaan ligt een 2e model van het zelfde type. In de directe  omgeving werden tijdens het eerste oorlogsjaar al provisorische versterkingen aangebracht.

 

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Copyright 2021 John Molenkamp