Tobruk

Van Widerstandsnest 32H is niet zo heel veel meer over. Slechts één bunker is in dit steunpunt bewaard gebleven. Het gaat hier om een munitieonderkomen van het type (674) met het Baunr. (7704). De bunker staat in Baupunkt 77a en was direct aan de tankgracht gesitueerd. Dit object is bijna geheel ondergewerkt en dus niet makkelijk te vinden. Deze locatie ligt aan het einde van de Pettendijk in de richting van de Maasdijk. Niet ver van de bunker bevindt zich in de dijk nog een Tobruk. Op verschillende plaatsen langs de tankgracht werden grote bunkercomplexen gebouwd. Meestal in een knik van de gracht zodat er naar twee kanten gevuurd kon worden. De meeste complexen bestonden uit munitie en manschappenbunkers. Laatste waren over het algemeen uitgerust met een bewapening van zware mitrailleurs. Het betreft hier een landfront stelling, en viel onder het commando van de Festung Hoek van Holland.

” Type Tobruk of Ringstand voor de rondomverdediging “

The rest of the photos are still following! Under Construction.

In de flank is een Tobruk zichtbaar, type 58C. Dit kleine Duitse betonnen bunkertje werd een Tobruk genoemd. Het is feitelijk niet meer dan een betonnen schuttersput met een klein verblijf eraan vast. Deze bunker komt nagenoeg in alle gebieden voor die door de Wehrmacht bezet zijn geweest.

De naam is afgeleid van de plaats Tobroek in Libië, waar deze bouwwerken in 1941 voor het eerst werden gebouwd door het Italiaanse leger. De bunker werd meestal door één of twee personen bemand. Het bouwwerk kwam voor als losstaande constructie en als een onderdeel van een grote bunker. Later werd het model, een gewapend betonnen gevechtsruimte met een 8-hoekig of rond gat aan de bovenzijde.

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Copyright 2021 John Molenkamp