St.-type: 621

Het landfront van Hoek van Holland is uniek in Europa. Bijna 60 jaar na de Tweede Wereldoorlog is er veel veranderd in de voormalige Vesting. Helaas is er ook minder goed nieuws, want de gemeente heeft toestemming verleend voor de sloop van twee bunkers en een bijbehorend kantinegebouw aan het Nieuw Oranjekanaal. Het is 1 februari 2009, De sloop van dit complex is al een week aan de gang. Van de deelgemeente mag de ondernemer bij wie de bunkers op het terrein staan gewoon zijn gang gaan. Dit omdat de bouwwerken geen historische waarden hebben en geen status als beschermd stadsgezicht. Wel is de eigenaar op zijn vingers getikt, omdat hij zonder vergunning al met de afbraak was begonnen. Het is jammer dat dit bunkercomplex gaat verdwijnen. Het betreft een voormalig kantinegebouw waarin de manschappen zich konden ontspannen als ze even geen dienst hadden. Over enkele dagen zal dit gebouw er niet meer staan. De afbraak van dit bijzondere complex is al een week in volle gang. Weer een stukje geschiedenis dat jammer genoeg verloren zal gaan.

” Widerstandsnest 31 H – Type: 621 Manschappenbunker, Baunr. 7602 “

The rest of the photos are still following! Under Construction.

Het ( type: 621 ) is een Gruppenunterstand uit de moderne 600 serie. De pantserkoepel is door een periscoop in de verblijfsruimte vervangen en als voorzorgmaatregel tegen het mogelijk geblokkeerd raken van de uitgang en zo in het ontwerp opgenomen. Bunkers van het type 621 zijn in Nederland 93 keer gebouwd. Dit onderkomen bood onderdak aan één groep, 9 manschappen en een onderofficier ).

De landmacht ( Heer ) bracht overwegend haar manschappen onder in ruimten voor niet meer dan 10 man. In het verblijf was voor iedere soldaat 2m2 ruimte. De militairen werden in bedden van drie hoog te slapen gelegd. het meubilair  bestond met name uit een tafel, krukjes en kasten voor de persoonlijke uitrusting. Verder waren in het manschappenverblijf een gaszuiveringsinstallatie en een speciaal ontworpen bunkerkachel aanwezig.

Aan de achterzijde is men al begonnen met de sloopwerkzaamheden.

( Foto’s  J. Molenkamp jaar: 2009 )

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Copyright 2021 John Molenkamp