St.-type: 134

Het landfront van Hoek van Holland is uniek in Europa. Bijna 60 jaar na de Tweede Wereldoorlog is er veel veranderd in de voormalige Vesting. Helaas is er ook minder goed nieuws, want de gemeente heeft toestemming verleend voor de sloop van twee bunkers en een bijbehorend kantinegebouw aan het Nieuw Oranjekanaal. Het is 1 februari 2009, De sloop van dit complex is al een week aan de gang. Van de deelgemeente mag de ondernemer bij wie de bunkers op het terrein staan gewoon zijn gang gaan. Dit omdat de bouwwerken geen historische waarden hebben en geen status als beschermd stadsgezicht. Wel is de eigenaar op zijn vingers getikt, omdat hij zonder vergunning al met de afbraak was begonnen. Het is jammer dat dit bunkercomplex gaat verdwijnen. Het betreft een voormalig kantinegebouw waarin de manschappen zich konden ontspannen als ze even geen dienst hadden. Over enkele dagen zal dit gebouw er niet meer staan. De afbraak van dit bijzondere complex is al een week in volle gang. Weer een stukje geschiedenis dat jammer genoeg verloren zal gaan.

” Widerstandsnest 31 H – Type: 134 Munitiebunker “

The rest of the photos are still following! Under Construction.

Van de door de Duitsers gebouwde munitiebunkers is het type 134 het meest voorkomende ontwerp. De twee afzonderlijke munitieruimtes zijn bedoeld voor de opslag van infanteriemunitie. In totaal konden bijvoorbeeld 2.000.000 machinegeweerpatronen of 7.400 anti-tankpatronen opgeslagen worden. In totaal zijn 117  bunkers van het type 134 in Nederland gebouwd. Het ontwerp is nog afkomstig uit die andere grote verdedigingslinie, de Westwall. Deze werd gebouwd tussen 1936 en 1945.

De munitie werd in de lengterichting van de kamers opgeslagen. De eenvoudige plattegrond leidde er toe dat met kleine aanpassingen de bunker als verzamelplaats voor gewonden ( Sanitätsbunker ), keuken ( Kuchenbunker ) of als personeelsbunker dienst kon doen. In het Staelduinse bos staan nog twee mooie exemplaren, en een derde langs de Maasdijk nabij de Oranjesluis. Laatste is twee jaar terug, enkele meters verplaats vanwege de aanleg van een stuk snelweg.

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Copyright 2021 John Molenkamp