Kantine

Het landfront van Hoek van Holland is uniek in Europa. Bijna 60 jaar na de Tweede Wereldoorlog is er veel veranderd in de voormalige Vesting. Helaas is er ook minder goed nieuws, want de gemeente heeft toestemming verleend voor de sloop van twee bunkers en een bijbehorend kantinegebouw aan het Nieuw Oranjekanaal. Het is 1 februari 2009, De sloop van dit complex is al een week aan de gang. Van de deelgemeente mag de ondernemer bij wie de bunkers op het terrein staan gewoon zijn gang gaan. Dit omdat de bouwwerken geen historische waarden hebben en geen status als beschermd stadsgezicht. Wel is de eigenaar op zijn vingers getikt, omdat hij zonder vergunning al met de afbraak was begonnen. Het is jammer dat dit bunkercomplex gaat verdwijnen. Het betreft een voormalig kantinegebouw waarin de manschappen zich konden ontspannen als ze even geen dienst hadden. Over enkele dagen zal dit gebouw er niet meer staan. De afbraak van dit bijzondere complex is al een week in volle gang. Weer een stukje geschiedenis dat jammer genoeg verloren zal gaan.

” Kantinegebouw in Widerstandsnest 31 H – Landfront Hoek van Holland “

The rest of the photos are still following! Under Construction.

De situatie in 2009, enkele uren voor aanvang van de sloopwerkzaamheden. De gebouwen staan er inmiddels al wat gehavend bij, en is sloop van dit voormalig bunkercomplex helaas een fijt. De plek waarop de bunkers staan moeten plaatsmaken voor een bedrijventerrein. En opnieuw zal er een mooi stukje geschiedenis in deze voormalige vesting verloren gaan. Hoek van Holland was in ons land één van de zwaarst uitgebouwde locaties in ons land.

Bij een grootscheepse aanval voor het openbreken van het westfront kon het voor de geallieerden van groot belang zijn Hoek van Holland in te nemen en vervolgens de wereldhaven Rotterdam. Een invasie op het gebied ten noorden van de Nieuwe Waterweg werd nog vereenvoudigd door het diepe vaarwater dat vlak onder de kust van Hoek van Holland tot aan Den Haag lag.

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Copyright 2021 John Molenkamp