Type: 601

Widerstandsnest 30H is een van de plekken waar de tankgracht nog goed is te zien. Dit steunpunt, gelegen langs het spoor was onderdeel van het buitenste landfront. Hier kon een belangrijke route naar het hart van de Festung Hoek van Holland gecontroleerd worden. Door aanleg van een industrieterrein zijn jammergenoeg veel bunkers gesloopt, of geheel ondergewerkt. Hier een overzicht van de nog resterende werken: 1x 501 voor het onderbrengen van manschappen, type 601 voor het stallen van een Pak (anti-tankkanon) en een nog aanwezige Tobruk even verderop langs het spoor. De overige werken zijn helaas verdwenen!! Hoek van Holland werd als belangrijk Duits marinesteunpunt in 1942-44 omgebouwd tot Festung. Een lange tankgracht omsloot de vesting, die ook eiland de Beer omvatte. Een tweede tankgracht omsloot Hoek van Holland en directe omgeving.

Een fraai uitzicht over de voormalige tankgracht, gezien vanaf het dak van de 601.

Dit type bunker is in Nederland maar ( 2x ) gebouwd, en bevinden zich in sectoren ( Oostvoorne & Hoek van Holland ).  In dit onderkomen kon het geschut veilig worden ondergebracht. Ook was er een manschappenverblijf aanwezig voor het personeel die het geschut bedienden.

Vooraanzicht van de 601, met geheel links de toegang naar de geschutsremise, in het midden de personeelsingang en geheel rechts de toegang naar een Tobruk, ook wel Ringstand genoemd. De buitenmuren zijn overigens ruim 3 meter dik!!. en dus (Bomvrij). De bouw van zware betonnen verdedigingswerken verreist een technisch kader van omvang en niveau.

( Aantallen )

Hitler had als chef van het Obercommando der Wehrmacht in augustus 1942 een eerste programma van 15.000 zware bunkers vastgelegd., dat per 1 mei 1943 voltooid moest zijn. Van deze 15.000 zouden 4.000 bestemd zijn voor de twintig belangrijkste Verteidigunsbereiche aan de West-Europesekust, 1000 voor artillerie en anti-tankgeschut, de overige 10.000 voor de tussenliggende kuststroken. In oktober 1942 blijken 1.000 bunkers afgebouwd. De verantwoordelijke bouworganisatie, de O.T. , ziet echter kans  om 40  procent van het contigent per 1 mei 1943 af te bouwen ofwel 6.000 bunkers.

( mei 2007 ) In de vleugelmuur is een Tobruk verwerkt.