Overige

Widerstandsnest 30H is een van de plekken waar de tankgracht nog goed is te zien. Dit steunpunt, gelegen langs het spoor was onderdeel van het buitenste landfront. Hier kon een belangrijke route naar het hart van de Festung Hoek van Holland gecontroleerd worden. Door aanleg van een industrieterrein zijn jammergenoeg veel bunkers gesloopt, of geheel ondergewerkt. Hier een overzicht van de nog resterende werken: 1x 501 voor het onderbrengen van manschappen, type 601 voor het stallen van een Pak (anti-tankkanon) en een nog aanwezige Tobruk even verderop langs het spoor. De overige werken zijn helaas verdwenen!! Hoek van Holland werd als belangrijk Duits marinesteunpunt in 1942-44 omgebouwd tot Festung. Een lange tankgracht omsloot de vesting, die ook eiland de Beer omvatte. Een tweede tankgracht omsloot Hoek van Holland en directe omgeving.

test