Type: Kuver 450B

In het AD. ( Roomse Duinen in de media ). De deelgemeente Hoek van Holland heeft, in overleg met Gemeentewerken van Rotterdam en de politie Rotterdam Rijnmond, enkele maatregelen genomen voor de veiligheid in het parkgebied Roomse Duin. Aanleiding van de maatregelen vormen de publicaties over de zogeheten bunkerboef in diverse media. De bunkers vormen sindsdien een trekpleister voor nieuwsgierigen, die volgens het lokale bestuur de gevaren onderschatten. In het kader van de veiligheid worden de bunkers leeg geruimd en worden losse materialen die een gevaar kunnen vormen, verwijderd. De afsluiting van twee mangaten met behulp van betonnen platen blijft voorlopig gehandhaafd. Daarnaast zijn in het gebied diverse waarschuwingsborden geplaatst met de tekst: ( Waarschuwing. Betreden op eigen risico ).

( Maart 2010 ). In de bosjes zijn de contouren van een bunker te zien!.

Het betreft een type: ( Kuver 450 B ) voor het onderbrengen van 12 manschappen. Kuver staat voor: Kusten Verteidigungsbunker. Dit type bunker is door de Luftwaffe alleen in Nederland gebouwd, met name in de omgeving van vliegvelden. De bunkers waren in verschillende gestandariseerde modellen uitgevoerd voor diverse taken en doelen. In dit type bunkers zijn vaak nog mooie Fresco’s ( muurschilderingen ) te zien.

De ingangspartij ligt hier nog gedeeltelijk onder het zand, maar bij mijn 2e bezoek, een maand later lag de ingang alweer open met alle gevolgen van dien. In het ( Vineta Duin ), enkele minuten hier vandaan het zelfde verhaal. Hoe mooi zou het zijn als we hier in Hoek van Holland iets als een openluchtmuseum over de Atlantikwall kunnen realiseren, net als in Oostende België. Afijn, wie weet hoe het in de toekomst allemaal nog loopt.

Under Construction!.

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving: