Type: F.A. met gang

In het AD. ( Roomse Duinen in de media ). De deelgemeente Hoek van Holland heeft, in overleg met Gemeentewerken van Rotterdam en de politie Rotterdam Rijnmond, enkele maatregelen genomen voor de veiligheid in het parkgebied Roomse Duin. Aanleiding van de maatregelen vormen de publicaties over de zogeheten bunkerboef in diverse media. De bunkers vormen sindsdien een trekpleister voor nieuwsgierigen, die volgens het lokale bestuur de gevaren onderschatten. In het kader van de veiligheid worden de bunkers leeg geruimd en worden losse materialen die een gevaar kunnen vormen, verwijderd. De afsluiting van twee mangaten met behulp van betonnen platen blijft voorlopig gehandhaafd. Daarnaast zijn in het gebied diverse waarschuwingsborden geplaatst met de tekst: ( Waarschuwing. Betreden op eigen risico ).

Een onbekend F.A bunkertje in een parkje nabij de Harwichweg met de Cordesstraat. Gezien het feit dat in het verblijf een haard is aangetroffen, is het aannemelijk dat het hier om een woonverblijf gaat. Dit onderkomen ligt al enige tijd open, en verkeerd in een slechte staat. Het parkje Roomse Duin waarin nog enkele andere werken te vinden zijn kampt al LANGERE TIJD met overlast van daklozen en vandalen.

Dit parkje is grotendeels ontstaan door het ingraven van bunkers, welke tijdens de tweede wereldoorlog zijn gebouwd. Overigens waren deze bunkers tot aan de zestiger jaren van de vorige eeuw nog grotendeels bewoond door lokale burgers, van wie de meesten hun oorspronkelijke woonplek de oorlog niet had doorstaan.

Enkele foto’s die ik eerder maakte!.

Under Construction!.

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving: