Overige

In het AD. ( Roomse Duinen in de media ). De deelgemeente Hoek van Holland heeft, in overleg met Gemeentewerken van Rotterdam en de politie Rotterdam Rijnmond, enkele maatregelen genomen voor de veiligheid in het parkgebied Roomse Duin. Aanleiding van de maatregelen vormen de publicaties over de zogeheten bunkerboef in diverse media. De bunkers vormen sindsdien een trekpleister voor nieuwsgierigen, die volgens het lokale bestuur de gevaren onderschatten. In het kader van de veiligheid worden de bunkers leeg geruimd en worden losse materialen die een gevaar kunnen vormen, verwijderd. De afsluiting van twee mangaten met behulp van betonnen platen blijft voorlopig gehandhaafd. Daarnaast zijn in het gebied diverse waarschuwingsborden geplaatst met de tekst: ( Waarschuwing. Betreden op eigen risico ).

Overige foto’s!. Under Construction!.

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving: