Type: V 214

De recent getransformeerde verkeerscentrale van Hoek van Holland kent een bijzondere historie. Het gebouw is ontstaan op en rondom een bunker die deel uitmaakte van de Atlantikwall. Na de Duitse bezetting werd de bunker getransformeerd tot semafoor. Vanuit de strategische ligging werd er met een groot seinraam gecommuniceerd met de langsvarende scheepvaart. Later werd dit seinraam vervangen door modernere communicatieapparatuur. In de loop der jaren vonden er talloze op- en aanbouwen plaats aan de bunker. Begin jaren tachtig vond de tot dan toe laatste verbouwing plaats. In 2013 is door een enkele architectonische ingreep op het snijvlak van alle historische bouwdelen de logica teruggebracht in het gebouw en is er een harmonieuze co-existentie van de verschillende bouwperiodes gerealiseerd.

“Widerstandsnest 18 HM – Type: V 214 Marinesignalstand “

The rest of the photos are still following! Under Construction.

Om een geallieerde invasie te voorkomen verrezen ten tijde van de Duitse bezetting ook in Hoek van Holland een groot aantal verdedigingsobjecten. Rond het Semaphore,  gelegen op de noordoever van de Nieuwe Waterweg, verrees W.N. 18 HM. Dit is een stelling van o.a. ( Wetterwarte ) welke zich had gestationeerd in een 622 manschappenonderkomen. Na de oorlog zijn veel bunkers gesloopt, of aan het zicht onttrokken. In maart 2008 viel ook het doek voor dit onderkomen. Het dak van de bunker was al eerder ontmanteld vanwege de aanleg van een parkeerplaats. W.N. 18 HM bestond behalve de 622 nog uit een aantal andere werken waaronder een Tobruk, het (type V112) in gebruik als observatie en commandopost, en een gevechtsbunker van het type 625. Hoek van Holland was de zwaarst uitgebouwde Vesting in Nederland. De Duitsers zouden deze vesting tot het uiterste hebben verdedigd, gelijk dit in IJmuiden en Vlissingen het geval was.

De V 214 was gebouwd in Baustärke ‘B’, wat inhoud dat de muren 2 meter dik waren. Hij bestond uit drie verdiepingen. Op de onderste verdieping was naast de ingang een ruimte voor een mitrailleur voor de nabijverdediging, en een verblijf voor manschappen.  Op de derde verdieping was een ruimte met kijksleuven die ook als schietsleuven voor een mitrailleur konden dienen. De bovenste verdieping was een zgn. ( Beobachtungsraum ) en observatieruimte. In Nederland zijn maar 2 van deze bunkers gebouwd, de andere staat in IJmuiden.

Foto’s Annelies Visser

Foto’s Annelies Visser

Oude situatie na de Oorlog !