Type: 622

Om een geallieerde invasie te voorkomen, verrezen ten tijde van de Duitse bezetting ook in Hoek van Holland een groot aantal verdedigingsobjecten. Rond het Semaphore, gelegen op de noordoever van de Nieuwe Waterweg verrees Widerstandsnest 18 HM. Dit is een stelling van o.a. ( Wetterwarte ) welke zich had gestationeerd in een 622 manschappenbunker. Na de oorlog zijn veel bunkers gesloopt of aan het zicht onttrokken. In maart 2008 viel ook het doek voor dit onderkomen. Het dak van de bunker was al eerder ontmanteld vanwege de aanleg van een parkeerplaats. W.N. 18 HM bestond behalve de 622 nog uit een aantal andere werken waaronder een Tobruk voor observatie, het ( type V112 ) in gebruik als observatie en commandopost, en een gevechtsbunker van het type 625. Hoek van Holland was de zwaarst uitgebouwde Vesting in Nederland. De Duitsers zouden deze vesting tot het uiterste hebben verdedigd, gelijk dit in IJmuiden en Vlissingen het geval was.

” Type: Regelbau 622 – Doppelgruppenunterstand “

The rest of the photos are still following! Under Construction.

( Hoek van Holland – 20 februari 2008 ) . De sloopwerkzaamheden zijn al in volle gang. Begin jaren ’50 werd het 2 meter dikke dak al reeds eerder gesloopt! Dit type bunker was oorspronkelijk bedoeld als manschappenonderkomen voor twee Gruppen ( 20 man ). Maar werd uiteindelijk in gebruik genomen als commandopost. Bij een e.v.t aanval kon de Hako ( havenkommandant ) met zijn staf zich in de bunker schuil houden, en vanuit hier het commando voortzetten!!

Er waren zowel ten noorden als ten zuiden van de Nieuwe Waterweg vestingwerken aangelegd. De zuidelijk gelegen bouwwerken zijn alle verdwenen voor de aanleg van Europoort vanaf de jaren zestig, waarbij het hele duingebied werd vergraven t.b.v. nieuwe havens en bedrijventerreinen. Aan de noordkant zijn wel veel bouwwerken bewaard gebleven.

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Copyright 2021 John Molenkamp