Type: Vf 4b

De Tweede Wereldoorlog heeft zijn sporen nagelaten. Het badplaatsgedeelte van Hoek van Holland is in de oorlog vrijwel geheel gesloopt ten behoeve van de Atlantikwall. Er verrees een honderdtal bunkers die de waterweg naar Rotterdam moesten verdedigen. De bunkers zijn nog grotendeels intact, en zijn gedeeltelijk voor het publiek te bezichtigen, evenals het Nederlandse pantserfort. Aan de overkant van de Waterweg, op eiland de Beer zijn door aanleg van de 2e Maasvlakte alle bunkers verdwenen! Het dorpscentrum van Hoek van Holland bleef echter onaangetast. In de loop der jaren zijn grachten, dijken en vrije schootsvelden verdwenen, maar de stichting achter het Atlantikwall Museum tussen de Badhuisweg en de Noorderpier laat geen mogelijkheid onbenut om constructies te bewaren.

” Type MG – Kasematte, schußsicher ( Hoyerdecke ) ” 

The rest of the photos are still following! Under Construction.

Uitzicht op de Nieuwe Waterweg, zoals de Duitsers dit ruim 60 jaar geleden ook hadden vanuit hun bunkers. De Waterweg is het laatste stuk van de verbinding van Rotterdam met zee, en kwam in 1872 tot stand. De bunker was flankerend gebouwd, wat inhield dat de vuuropening van de vijand was afgekeerd. Dit om de reden dat het schietgat niet bestand was tegen frontaal vuur. Voor zover bekend is dit nog het enige overgebleven exemplaar in de Vesting Hoek Van Holland. Op eiland De Beer waren ook nog enkele gebouwd, maar we weten allemaal dat het met deze bunkers niet goed is afgelopen.

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Copyright 2021 John Molenkamp