Type: 667

Onder de Nieuwlandsedijk liggen diverse Atlantikwallbunkers die gebouwd zijn langs een Tankgracht en deel uitmaakte van de Festung Hoek van Holland. De meeste bunkers zijn gedeeltelijk of geheel ondergewerkt en dus niet toegankelijk. De Duitse bezetter bouwden hier tevens een drietal chalets. Het August Reitsmahuis is de voormalige keuken & Kantine van de Wehrmacht. Het gebouw werd in 1945 geconfisqueerd door het Rijk en deed sinds de vijftiger jaren tot medio 2014 dienst als natuurvriendenhuis. Het gebouw aan de Haakweg heeft na de oorlog nog mensen van de binnenlandse strijdkrachten gehuisvest, die de bewaking van Duitse krijgsgevangenen in kamp Vianda voor hun rekening namen. De krijgsgevangen moesten de mijnen in de Hoek en op eiland de beer opruimen.

Het type: 667 voor het onderbrengen van geschut.

Vanwege de strategische ligging werd Hoek van Holland in de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers omgebouwd tot een zogenoemde Festung: daarmee was ‘Hoek’ één van de best verdedigde gebieden langs de kust.

De Festung Hoek van Holland maakte deel uit van de Atlantikwall, de Duitse verdedigingslinie die zich langs de kust uitstrekte van Noorwegen tot aan Spanje. In deze omgeving zijn nog veel sporen van de Duitse bunkerbouw terug te zien, en is het nauwelijks voor te stellen wat een bedrijvigheid het hier moest zijn geweest toen rond 1942/43 met de bouw was begonnen.

Anders dan de naam doet vermoeden was de Atlantikwall geen aaneengesloten muur van verdedigingswerken. Hoek van Holland speelde een belangrijke rol in deze verdedigingslinie. Samen met elf andere plaatsen langs de West-Europese kust werd Hoek tot Festung verklaard: de hoogst mogelijke verdedigingsstatus die een gebied door het Duitse opperbevel toegewezen kon krijgen.

De Scharte ( schietopening ) voor het geschut.

Op het dak van de bunker is een Tobruk verwerkt

Via de schietopening is de bunker te betreden, mits je geen last van overgewicht hebt.