Type: 612 ( 3 )

Onder de Nieuwlandsedijk liggen diverse Atlantikwallbunkers die gebouwd zijn langs een Tankgracht en deel uitmaakte van de Festung Hoek van Holland. De meeste bunkers zijn gedeeltelijk of geheel ondergewerkt en dus niet toegankelijk. De Duitse bezetter bouwden hier tevens een drietal chalets. Het August Reitsmahuis is de voormalige keuken & Kantine van de Wehrmacht. Het gebouw werd in 1945 geconfisqueerd door het Rijk en deed sinds de vijftiger jaren tot medio 2014 dienst als natuurvriendenhuis. Het gebouw aan de Haakweg heeft na de oorlog nog mensen van de binnenlandse strijdkrachten gehuisvest, die de bewaking van Duitse krijgsgevangenen in kamp Vianda voor hun rekening namen. De krijgsgevangen moesten de mijnen in de Hoek en op eiland de beer opruimen.

Nummer drie ligt in een heuvelrug, en is eveneens van het type 612.

De Scharte ( Schootsopening ) ligt deels open. Om de bunker optimaal te kunnen camoufleren heeft men gaten in de buitenmuren aangebracht waarin b.v.b graspollen werden gestopt , om zo de bunker geheel in de natuurlijke omgeving op te laten gaan. De Duitsers waren heer en meester in het camoufleren van hun objecten.

Een blik op de flankeringsmuur, welke door overwoekering nog nauwelijks zichtbaar is!!