Type: 612 ( 2 )

Onder de Nieuwlandsedijk liggen diverse Atlantikwallbunkers die gebouwd zijn langs een Tankgracht en deel uitmaakte van de Festung Hoek van Holland. De meeste bunkers zijn gedeeltelijk of geheel ondergewerkt en dus niet toegankelijk. De Duitse bezetter bouwden hier tevens een drietal chalets. Het August Reitsmahuis is de voormalige keuken & Kantine van de Wehrmacht. Het gebouw werd in 1945 geconfisqueerd door het Rijk en deed sinds de vijftiger jaren tot medio 2014 dienst als natuurvriendenhuis. Het gebouw aan de Haakweg heeft na de oorlog nog mensen van de binnenlandse strijdkrachten gehuisvest, die de bewaking van Duitse krijgsgevangenen in kamp Vianda voor hun rekening namen. De krijgsgevangen moesten de mijnen in de Hoek en op eiland de beer opruimen.

Het 2e exemplaar even verderop in het park.

De 612 verkeerd nog in een redelijk goede staat, en is voor de helft ondergewerkt. De bunker heeft het ( Baunr. 1439 ) en beschikt over een Tobruk voor de nabijverdediging, en wijkt daarom af van het standaard type 612. De bouw van een gemiddelde bunker als dit nam tussen de 11 en 17 weken in beslag!. en het ging dan meestal om een standaard type bunker, ook wel Regelbau genoemd.

Men wist precies hoeveel grondstoffen ervoor deze ontwerpen nodig waren, en hoeveel tijd
het kosten om zo’n bunker te bouwen.

Voorzijde

Zijaanzicht

De scharte ( schietopening ) ligt deels open.

Voor de nabijverdediging is in de vleugelmuur een Tobruk verwerkt.

De Tobruk van bovenaf gezien.