Type: 612 ( 1 )

Onder de Nieuwlandsedijk liggen diverse Atlantikwallbunkers die gebouwd zijn langs een Tankgracht en deel uitmaakte van de Festung Hoek van Holland. De meeste bunkers zijn gedeeltelijk of geheel ondergewerkt en dus niet toegankelijk. De Duitse bezetter bouwden hier tevens een drietal chalets. Het August Reitsmahuis is de voormalige keuken & Kantine van de Wehrmacht. Het gebouw werd in 1945 geconfisqueerd door het Rijk en deed sinds de vijftiger jaren tot medio 2014 dienst als natuurvriendenhuis. Het gebouw aan de Haakweg heeft na de oorlog nog mensen van de binnenlandse strijdkrachten gehuisvest, die de bewaking van Duitse krijgsgevangenen in kamp Vianda voor hun rekening namen. De krijgsgevangen moesten de mijnen in de Hoek en op eiland de beer opruimen.

Eén van de drie nog aanwezige bunkers van het ( type: 612 ), aan het begin van de Nieuwlandseduinweg nabij het benzinestation.. Deze bunker werd ontworpen als geschutsopstelling voor kanonnen en houwitsers, en bood plaats aan 16 verschillende soorten geschut. Het schootsveld vanuit de bunker was afhankelijk van het soort geschut 55 tot 70 graden.

In de bunker was opslag mogelijk voor ongeveer 500 stuks 7,5 cm granaten en kardoezen.

Ingangszijde voor het geschut, dat indien nodig ook buiten de bunker kon worden ingezet.

Het dak is uitgevoerd in ruim 2 meter dik beton, en was zelfs opgewassen
tegen bommen van 500 pond.

Wederom weer veel graffiti op de muren.

De Scharte ( schietopening ) voor het geschut.

Een fraai plaatje van de beton constructie.

Van bovenaf.

Enkele foto’s vanaf het dak.

Een Tobruk in de vleugelmuur, ook wel ( Offener Beobachter ) genoemd.

Opmerkelijk is de doorsnede van deze opening die veel kleiner is dan normaal
en ook niet beschikt over een stalen ring zoals bij alle andere Tobruks wel het geval is.

Zelfde opening van binnenuit gezien.