Overige

Onder de Nieuwlandsedijk liggen diverse Atlantikwallbunkers die gebouwd zijn langs een Tankgracht en deel uitmaakte van de Festung Hoek van Holland. De meeste bunkers zijn gedeeltelijk of geheel ondergewerkt en dus niet toegankelijk. De Duitse bezetter bouwden hier tevens een drietal chalets. Het August Reitsmahuis is de voormalige keuken & Kantine van de Wehrmacht. Het gebouw werd in 1945 geconfisqueerd door het Rijk en deed sinds de vijftiger jaren tot medio 2014 dienst als natuurvriendenhuis. Het gebouw aan de Haakweg heeft na de oorlog nog mensen van de binnenlandse strijdkrachten gehuisvest, die de bewaking van Duitse krijgsgevangenen in kamp Vianda voor hun rekening namen. De krijgsgevangen moesten de mijnen in de Hoek en op eiland de beer opruimen.

Deze Tobruk ligt aan het begin van het pad, en is alleen buiten de zomermaanden
te spotten vanwege de dichte begroeiing..

De Tobruk kwam voor als losstaande constructie, en als onderdeel van een grote bunker.

Het Type 612, gelegen aan  de Tankgracht.

Het 2e Exemplaar enkele meters verderop

Een ander Tobrukbunkertje midden in het park.

Door overbegroeiing is deze nog maar deels zichtbaar.

Aan deze Tobruk zit als het goed is een bunker vast,..  het type is mij even niet bekend.
Hier later meer over!.

Keukengebouw.