Type: FL 246 ( 2 )

Het Vinetaduin in Hoek van Holland, onderdeel van Natura-2000 herbergt een batterij bunkers die stammen uit de Tweede Wereldoorlog. Tezamen geven deze bunkers en ondergrondse gangenstelsels een indrukwekkend beeld van de Atlantikwall binnen de zogenoemde Vesting Hoek van Holland. In het Vinetaduin zijn er overigens ook verdedigingswerken te vinden uit de Eerste Wereldoorlog, het Interbellum en de Koude Oorlog. De kustbatterij is thans een belangrijk leefgebied voor diverse soorten vleermuizen, waaronder de Watervleermuis, Baardvleermuis, Meervleermuis en Grootoorvleermuis. Momenteel worden er plannen ontwikkeld om de beleefbaarheid van de kustbatterij te vergroten. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, eigenaar en beheerder van het Vinetaduin heeft in samenwerking met Stichting Landschap ft Erfgoed het idee opgevat om de bunkers en gangenstelsels open te stellen voor publiek.

 

” Vinetaduin  Hoek van Holland – type: FL 246 Munitiebunker no. 2 “

The rest of the photos are still following! Under Construction.

 


Even verderop in het zelfde duin ligt een 2e object, eveneens van het type Fl 246. De aanduiding ( FL ) staat voor Flak, afkorting van Flugabwehrkanone en was de benaming voor het Duitse luchtafweergeschut tijdens de Tweede Wereldoorlog. In deze munitiebunker is 1.530 m³ beton verwerkt, en het betreft hier zogenaamde St. bunker. Het St-teken werd ingesteld in 1944 en gaf aan of een bunker bestand ( Ständig ) was tegen de meeste zware geallieerde artillerie, vliegtuigbommen of het scheepsgeschut. Muren en daken waren bij een St-bunker van minimaal 2 meter gewapend beton.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft op 25 januari 2019 het Vinetaduin aangewezen als Rijksmonument. De aanwijzing van het Vinetaduin betreft een procedure die werd gestart op voorstel van de Stichting Militair Erfgoed. Het Vinetaduin herbergt een voor Nederland unieke combinatie van vier lagen krijgsgeschiedenis uit de 20e eeuw. Midden in een beschermd natuurgebied liggen Nederlandse kazematten uit 1914-1918, een Nederlandse geschutbatterij uit 1937-1940, een Duitse kustbatterij uit 1940-1945 en een Amerikaans communicatiestation ( Troposcatter ) uit 1967. Met andere woorden: alle krijgsperioden uit de vorige eeuw hebben hier hun sporen achterlaten en wordt nu vertegenwoordigd op de rijksmonumentenlijst.

Bron: Zuid Hollands Landschap

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Copyright 2021 John Molenkamp.