Overige

“Het Vinetaduin in Hoek van Holland, onderdeel van het Natura-2000 gebied Solleveld & Kapittelduinen, herbergt een batterij bunkers die stammen uit de Tweede Wereldoorlog. Tezamen geven deze bunkers en ondergrondse gangenstelsels een indrukwekkend beeld van de Atlantikwall binnen de zogenoemde Festung Hoek van Holland. In het Vinetaduin zijn er overigens ook verdedigingswerken te vinden uit de Eerste Wereldoorlog, het Interbellum en de Koude Oorlog. De ‘kustbatterij’ is thans een belangrijk leefgebied voor diverse soorten vleermuizen, waaronder de watervleermuis, baardvleermuis, meervleermuis en grootoorvleermuis. Momenteel worden er plannen ontwikkeld om de beleefbaarheid van de kustbatterij te vergroten. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, eigenaar en beheerder van het Vinetaduin, heeft in samenwerking met Stichting Landschap ft Erfgoed het idee opgevat om de bunkers en gangenstelsels open te stellen voor publiek.”


 


 


 


 

 

 

 

Het Vinetaduin vandaag de dag!. Dit duingebied herbergt een voor Nederland unieke combinatie van vier lagen krijgsgeschiedenis uit de 20e eeuw. Midden in een beschermd natuurgebied liggen Nederlandse kazematten uit 1914-1918, een Nederlandse geschutbatterij uit 1937-1940, een Duitse kustbatterij uit 1940-1945 en een Amerikaans communicatie station uit 1967. Met andere woorden: alle krijgsperioden uit de vorige eeuw hebben hier hun sporen achterlaten.

In dit duingebied zijn inmiddels talrijke bunkers ingericht als onderkomens voor Vleermuizen, en op speciale dagen is een deel van het 450 meter lange gangenstelsel met een gids te bezoeken. Lopend door de onderaardse gangen en ruimtes kun je dan iets terugvoelen van de duistere periode die de Tweede Wereldoorlog was. Verder zijn de bunkers een keer per jaar toegankelijk voor het publiek op de Bunkerdag, en het Zuid-Hollands Landschap organiseert af en toe excursies door het natuurgebied en de bunkers.

Sokkel voor een Würzburg Radar.

Het Vinetaduin is nu een beschermd natuurgebied en er worden wekelijks rondleiding gegeven van mei tot eind juli-september, afhangend van wanneer de vleermuizen in winterslaap gaan. Dit zijn namelijk de huidige bewoners van de bunkers. Jammer genoeg vindt er nog steeds veel vandalisme plaats, en is een groot deel van de bunkers niet vrij toegankelijk meer.

Ook veel graffiti op de muren!.. eeuwig zonde.

Eén van de toegangen die uitkomt op het gangenstelsel.

In het gangenstelsel bevindt zich een 621 manschappenbunker met aangebouwde Tobruk en meerdere M151 manschappenbunkers. Deze bunkers behoorden samen met de Markostand allemaal tot het complex van de Marine-Artillerie-Abteilung 205. ( Bron: Stichting ‘Vesting Hoek van Holland’ ). Meer over de Festung Hoek van Holland: https://www.atlantikwall-museum.nl/overige-bunkers.html

:

Eén van de vele afgesloten werken in het duin.