Type: M 152 Markostand

Het Nederlandse leger bouwde hier in de eerste Wereldoorlog al betonnen schuilplaatsen. Eind jaren 30 volgde de zogenaamde kustbatterij V met drie kanonnen. De Duitsers gebruikte veel van de Nederlandse bouwwerken en breiden het verder uit tot een groot complex van bunkers, onderling verbonden door ondergrondse gangen. Behalve de geschutsbunkers voor doelen op zee waren er ook twee aan de landzijde, daarnaast munitiemagazijnen manschappenverblijven. Aan de voet van het duin lag een rij houten duinpaviljoens. Deze werden in mei 1940 door de Duitsers gevorderd, maar halverwege de oorlog afgebroken ten behoeve van vrij schootsveld. Tijdens de Koude Oorlog nam de Nederlandse marine de stelling in gebruik. Zodoende zijn er vier fasen van militair gebruik te ontdekken. Een markant overblijfsel hiervan zijn de grote paraboolantennes die deel uitmaakten van een Amerikaans militair radarverbindingsstation uit de jaren 60, de zogeheten troposcatter. Hiermee kon een verbinding worden opgezet van Duitsland naar de Verenigde Staten. Het terrein met alle objecten heeft in 2019 de status van Rijksmonument gekregen, ook is het een beschermd natuurgebied.

” M.S.B. Vineta  Hoek van Holland – Type: M 152 Markostand “

The rest of the photos are still following! Under Construction.


De Vesting Hoek van Holland – Hoofdkwartier M.A.A. 205 ( Stp. lll M. ). In deze commandopost was het hoofdkwartier van de afdeling kustartillerie gevestigd. De bunker is van het type ( M 152 ) en bezat aan de voorzijde een kleine uitgebouwde waarnemingsruimte met observatiesleuf. Ten behoeve van de waarneming was de bunker zo gesitueerd dat de observatieruimte als enig onderdeel van de bunker uit de eerste duinregel stak, en dus zo goed gecamoufleerd moest zijn.

Het Vinetaduin was in de oorlog een strategische locatie, en daar zie je nog veel sporen van terug. Je kunt je dat nog beter voorstellen als je beseft dat dit duingebied vroeger direct aan zee grensde. Het gebied dat nu tussen het Vinetaduin en de zee ligt is nog niet zo lang geleden opgespoten. 

Type: M 152 Marcostand of (Commandopost ).

Type: M 152

Type: M 152

Copyright 2021 John Molenkamp