Type: M 152 Markostand

Het Vinetaduin in Hoek van Holland, onderdeel van Natura-2000 herbergt een batterij bunkers die stammen uit de Tweede Wereldoorlog. Tezamen geven deze bunkers en ondergrondse gangenstelsels een indrukwekkend beeld van de Atlantikwall binnen de zogenoemde Vesting Hoek van Holland. In het Vinetaduin zijn er overigens ook verdedigingswerken te vinden uit de Eerste Wereldoorlog, het Interbellum en de Koude Oorlog. De kustbatterij is thans een belangrijk leefgebied voor diverse soorten vleermuizen, waaronder de Watervleermuis, Baardvleermuis, Meervleermuis en Grootoorvleermuis. Momenteel worden er plannen ontwikkeld om de beleefbaarheid van de kustbatterij te vergroten. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, eigenaar en beheerder van het Vinetaduin heeft in samenwerking met Stichting Landschap ft Erfgoed het idee opgevat om de bunkers en gangenstelsels open te stellen voor publiek.

” M.S.B. VINETA  Hoek van Holland – Type: M 152 Markostand ( Commandopost ) “

The rest of the photos are still following! Under Construction.

De Vesting Hoek van Holland – Hoofdkwartier M.A.A. 205 ( Stp. lll M. ). In deze commandopost was het hoofdkwartier van de afdeling kustartillerie gevestigd. De bunker is van het type ( M 152 ) en bezat aan de voorzijde een kleine uitgebouwde waarnemingsruimte met observatiesleuf. Ten behoeve van de waarneming was de bunker zo gesitueerd dat de observatieruimte als enig onderdeel van de bunker uit de eerste duinregel stak, en dus zo goed gecamoufleerd moest zijn.

Het Vinetaduin was in de oorlog een strategische locatie, en daar zie je nog veel sporen van terug. Je kunt je dat nog beter voorstellen als je beseft dat dit duingebied vroeger direct aan zee grensde. Het gebied dat nu tussen het Vinetaduin en de zee ligt is nog niet zo lang geleden opgespoten.

Ter observatie is in het ontwerp een zogenaamde Tobruk of Ringstand opgenomen.

Foto’s John Molenkamp – Copyright 2021.

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Copyright 2021 John Molenkamp