Type: 501 ( 7x )

Het Vinetaduin in Hoek van Holland, onderdeel van Natura-2000 herbergt een batterij bunkers die stammen uit de Tweede Wereldoorlog. Tezamen geven deze bunkers en ondergrondse gangenstelsels een indrukwekkend beeld van de Atlantikwall binnen de zogenoemde Vesting Hoek van Holland. In het Vinetaduin zijn er overigens ook verdedigingswerken te vinden uit de Eerste Wereldoorlog, het Interbellum en de Koude Oorlog. De kustbatterij is thans een belangrijk leefgebied voor diverse soorten vleermuizen, waaronder de Watervleermuis, Baardvleermuis, Meervleermuis en Grootoorvleermuis. Momenteel worden er plannen ontwikkeld om de beleefbaarheid van de kustbatterij te vergroten. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, eigenaar en beheerder van het Vinetaduin heeft in samenwerking met Stichting Landschap ft Erfgoed het idee opgevat om de bunkers en gangenstelsels open te stellen voor publiek.

” Vinetaduin  – type: 501 Manschappenbunkers, Baunr. 1422 & 1423″

The rest of the photos are still following! Under Construction.

 


Eén van de 7 manschappenbunkers die in een ondergronds gangenstelsel zijn opgenomen. Allen zijn van het type 501. In de verblijven verbleven 10 manschappen per bunker, en was voor iedere soldaat 2 vierkante meter ruimte. Het meubilair bestond met name uit een tafel, krukjes en kasten voor de persoonlijke uitrusting waren inbegrepen. Verder waren in het manschappenverblijf ( Bereitschaftsraum ) een gaszuiveringsinstallatie en een speciaal ontworpen bunkerkachel aanwezig. De verdere aankleding van het interieur hing van de creativiteit van de bezetting af.

De manschappenbunkers boden onderdak aan een Gruppe of twee Gruppen. Dit waren de kleinste eenheden die het Duitse leger kende. Eén Gruppe bestond uit 9 manschappen en een onderofficier. Zodoende werden in de meeste manschappenbunkers maar 10 ( 501 & 621 ) of ingeval van een Doppelgruppenunterstand ( 502 & 622 ) 20 manschappen ondergebracht.


 

Aan deze pagina wordt nog gewerkt! ( Under Contruction )

Copyright 2021 John Molenkamp