Type: 671 S.K. ( 4x )

Het Vinetaduin in Hoek van Holland, onderdeel van Natura-2000 herbergt een batterij bunkers die stammen uit de Tweede Wereldoorlog. Tezamen geven deze bunkers en ondergrondse gangenstelsels een indrukwekkend beeld van de Atlantikwall binnen de zogenoemde Vesting Hoek van Holland. In het Vinetaduin zijn er overigens ook verdedigingswerken te vinden uit de Eerste Wereldoorlog, het Interbellum en de Koude Oorlog. De kustbatterij is thans een belangrijk leefgebied voor diverse soorten vleermuizen, waaronder de Watervleermuis, Baardvleermuis, Meervleermuis en Grootoorvleermuis. Momenteel worden er plannen ontwikkeld om de beleefbaarheid van de kustbatterij te vergroten. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, eigenaar en beheerder van het Vinetaduin heeft in samenwerking met Stichting Landschap ft Erfgoed het idee opgevat om de bunkers en gangenstelsels open te stellen voor publiek.

” M.S.B. VINETA  Hoek van Holland – 4x geschutsbunker,  type: 671 “

The rest of the photos are still following! Under Construction.

Eén van de vier geschutsbunkers van M.S.B. Vineta, allen van het type 671. Dit type bunker is afkomstig van de ontwerpbureaus van de General der Pioniere van de Duitse landmacht. Het type 671 werd in april 43 geïntroduceerd. De geschutsruimte was zo geproportioneerd dat een achttal modellen, meest buitgemaakt geschut met kalibers tussen 10,5 en 15,5 cm geplaatst kon worden.

In het ontwerp is goed te zien dat er beton besparend gewerkt moest worden. Alleen het geschut kwam zodoende onder beton. De munitie-opslag beperkte zich tot twee in de zijmuur aangebrachte nissen. De uitsparing in de zijkant van het schietgat is ten behoeve van het opleggen van de loop in ten tijden van rust. Op die manier kon de bunker beter gecamoufleerd worden of kon het schietgat met neerklapbare pantserplaten afgesloten worden.

De meest noordelijk gelegen kazemat die aan de voorzijde wat aanpassingen heeft ondergaan.

” Foto’s John Molenkamp ” Copyright 2021.

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Copyright 2021 John Molenkamp