Type: FL 246 ( 1 )

Het Vinetaduin in Hoek van Holland, onderdeel van Natura-2000 herbergt een batterij bunkers die stammen uit de Tweede Wereldoorlog. Tezamen geven deze bunkers en ondergrondse gangenstelsels een indrukwekkend beeld van de Atlantikwall binnen de zogenoemde Vesting Hoek van Holland. In het Vinetaduin zijn er overigens ook verdedigingswerken te vinden uit de Eerste Wereldoorlog, het Interbellum en de Koude Oorlog. De kustbatterij is thans een belangrijk leefgebied voor diverse soorten vleermuizen, waaronder de Watervleermuis, Baardvleermuis, Meervleermuis en Grootoorvleermuis. Momenteel worden er plannen ontwikkeld om de beleefbaarheid van de kustbatterij te vergroten. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, eigenaar en beheerder van het Vinetaduin heeft in samenwerking met Stichting Landschap ft Erfgoed het idee opgevat om de bunkers en gangenstelsels open te stellen voor publiek.

” M.S.B. VINETA  Hoek van Holland – type: FL 246 Munitiebunker no 1 “

The rest of the photos are still following! Under Construction.

 

Eén van de twee nog aanwezige munitiebunkers  van het type FL 246.

” Foto’s John Molenkamp ” Copyright 2021.

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Copyright 2021 John Molenkamp