Type: 612 ( 2x )

“Het Vinetaduin in Hoek van Holland, onderdeel van het Natura-2000 gebied Solleveld & Kapittelduinen, herbergt een batterij bunkers die stammen uit de Tweede Wereldoorlog. Tezamen geven deze bunkers en ondergrondse gangenstelsels een indrukwekkend beeld van de Atlantikwall binnen de zogenoemde Festung Hoek van Holland. In het Vinetaduin zijn er overigens ook verdedigingswerken te vinden uit de Eerste Wereldoorlog, het Interbellum en de Koude Oorlog. De ‘kustbatterij’ is thans een belangrijk leefgebied voor diverse soorten vleermuizen, waaronder de watervleermuis, baardvleermuis, meervleermuis en grootoorvleermuis. Momenteel worden er plannen ontwikkeld om de beleefbaarheid van de kustbatterij te vergroten. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, eigenaar en beheerder van het Vinetaduin, heeft in samenwerking met Stichting Landschap ft Erfgoed het idee opgevat om de bunkers en gangenstelsels open te stellen voor publiek.”

Het bunker-type: 612 voor het onderbrengen van anti-tankgeschut. ( 2x gebouwd ).

Ingangszijde voor het geschut, dat indien nodig ook buiten de bunker kon worden ingezet. De bewapening betrof meestal een Pak ( Panzer-afweerkanone ) in een flankerende opstelling. Het schootsveld was overigens uitgericht op het Landfront, landinwaarts dus!. Type 612, in juli 1943 vrijgegeven, werd in tegenstelling tot de nummers 630 en 625 niet aan de rand maar binnen de diverse Stutspunktgruppen gepland.

De 125 in Nederland  gebouwde exemplaren zijn te vinden rond luchtafweer en kustbatterijen, op het strand of achter het eerste of tweede duin. Vanwege de direkte nabijheid van andere bunkers bestaat het ontwerp alleen uit een overbunkerde opstelling van geschut, aangevuld met twee bescheiden nissen voor de opslag van munitie.

Achter dit boompje is in de muur een dichtgemetselde toegang te zien, welke uitkwam op een Tobruk.

Ook wel bekend als  Offener Beobachter.