Type: FL 242

Het Vinetaduin in Hoek van Holland, onderdeel van Natura-2000 herbergt een batterij bunkers die stammen uit de Tweede Wereldoorlog. Tezamen geven deze bunkers en ondergrondse gangenstelsels een indrukwekkend beeld van de Atlantikwall binnen de zogenoemde Vesting Hoek van Holland. In het Vinetaduin zijn er overigens ook verdedigingswerken te vinden uit de Eerste Wereldoorlog, het Interbellum en de Koude Oorlog. De kustbatterij is thans een belangrijk leefgebied voor diverse soorten vleermuizen, waaronder de Watervleermuis, Baardvleermuis, Meervleermuis en Grootoorvleermuis. Momenteel worden er plannen ontwikkeld om de beleefbaarheid van de kustbatterij te vergroten. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, eigenaar en beheerder van het Vinetaduin heeft in samenwerking met Stichting Landschap ft Erfgoed het idee opgevat om de bunkers en gangenstelsels open te stellen voor publiek.

” M.S.B. Vineta – Type: FL 242 Einheitsstand Fur mittlere und leichte Flak “

The rest of the photos are still following! Under Construction.

 


Vineta  of Vinetaduin , ligt in het duingebied ten oosten van de Strandboulevard en ten noorden van de Strandweg. Deze batterij is opgebouwd volgens een standaardprincipe voor een kustbatterij, bestaande uit een vuurleidingpost ( Leitstand ) met daaromheen een aantal opstellingen voor zwaar geschut. Achter de geschutsbunkers lagen onderkomens voor munitie en manschappen. Er is sprake van een concentratie bunkers, die in het zuidelijke deel van het complex met ondergrondse verbindingsgangen ( poternes) zijn verbonden en zelfstandige bunkers in het noordelijk deel.

Als je het niet weet is het nauwelijks voortestellen, dat onder dit huisje een bunker schuilgaat.

” Foto’s John Molenkamp ” Copyright 2021.

Type: FL 242

Type: FL 242

Copyright 2021 John Molenkamp