Type: 638

“Het Vinetaduin in Hoek van Holland, onderdeel van het Natura-2000 gebied Solleveld & Kapittelduinen, herbergt een batterij bunkers die stammen uit de Tweede Wereldoorlog. Tezamen geven deze bunkers en ondergrondse gangenstelsels een indrukwekkend beeld van de Atlantikwall binnen de zogenoemde Festung Hoek van Holland. In het Vinetaduin zijn er overigens ook verdedigingswerken te vinden uit de Eerste Wereldoorlog, het Interbellum en de Koude Oorlog. De ‘kustbatterij’ is thans een belangrijk leefgebied voor diverse soorten vleermuizen, waaronder de watervleermuis, baardvleermuis, meervleermuis en grootoorvleermuis. Momenteel worden er plannen ontwikkeld om de beleefbaarheid van de kustbatterij te vergroten. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, eigenaar en beheerder van het Vinetaduin, heeft in samenwerking met Stichting Landschap ft Erfgoed het idee opgevat om de bunkers en gangenstelsels open te stellen voor publiek.”

” Vinetaduin  Hoek van Holland – type: 638  Sanitätsunterstand  “

The rest of the photos are still following! Under Construction.

 


Een kleine Sanitätsunterstand, Hospitaalbunker type: 638. De bunker is nu het home van een club radio-zendamateurs die hier in alle rust hun hobby kunnen uitvoeren. De situatie nu: Nagenoeg alle werken in deze stelling zijn bewaard gebleven, alleen het strand ligt inmiddels zeven-honderd meter westelijker, een gevolg van de aanleg van de Maasvlakte en het opspuiten van zand ten noorden van de Noorderpier.

Type: 638

Type: 638