Leitstand – Dutch

Het Vinetaduin in Hoek van Holland, onderdeel van Natura-2000 herbergt een batterij bunkers die stammen uit de Tweede Wereldoorlog. Tezamen geven deze bunkers en ondergrondse gangenstelsels een indrukwekkend beeld van de Atlantikwall binnen de zogenoemde Vesting Hoek van Holland. In het Vinetaduin zijn er overigens ook verdedigingswerken te vinden uit de Eerste Wereldoorlog, het Interbellum en de Koude Oorlog. De kustbatterij is thans een belangrijk leefgebied voor diverse soorten vleermuizen, waaronder de Watervleermuis, Baardvleermuis, Meervleermuis en Grootoorvleermuis. Momenteel worden er plannen ontwikkeld om de beleefbaarheid van de kustbatterij te vergroten. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, eigenaar en beheerder van het Vinetaduin heeft in samenwerking met Stichting Landschap ft Erfgoed het idee opgevat om de bunkers en gangenstelsels open te stellen voor publiek.

” M.S.B. VINETA  Hoek van Holland – Nederlandse Vuurleidingspost “

The rest of the photos are still following! Under Construction.

Een Nederlandse Vuurleidingspost die later door de Duitsers opnieuw in de kustverdediging werd opgenomen.

De dreigende oorlog en het verouderde fort van Hoek van Holland waren eind jaren dertig aanleiding voor het Nederlandse leger om hier nieuwe verdedigingswerken aan te leggen: twee kustbatterijen op de zuidelijke oever van de Nieuwe Waterweg (resteert niets meer van), en twee kustbatterijen op de noordelijke oever in de duinen tussen de Duinweg en de Badweg (‘Batterij V’) en tussen de Badweg en het Noorderhoofd.

De geschutskazematten, vuurleidingspost, schuilplaatsen, machinegebouwen en manschappenbunker werden later geïntegreerd in de Duitse luchtdoelbatterij ‘Nordmole’ en kustbatterij ‘Vineta’, en bleven sindsdien zichtbaar of ondergronds behouden.

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Copyright 2021 John Molenkamp