Overige

Op de noordelijke mondingsoever van de Nieuwe Waterweg bouwden de Duitse marine in 1941-42 een luchtdoelbatterij met de naam Nordmole of ( Noorderpier ) die bestond uit 57 betonnen bouwwerken. De vier kanonnen waren geplaatst op een open bedding met munitie en schuilnissen. Onder gewapend beton, verscholen in de duinen voelde de Duitsers zich veilig tegen een mogelijke aanval van de geallieerden. Centraal in de batterij lag de vuurleidingspost. Rondom de vuurleidingspost en de geschutsopstellingen lagen in totaal zestien gevechtsschuilplaatsen, waarvan er twee waren uitgevoerd in wand en dak dikte van twee meter gewapend beton. Het gehele terrein werd aan de zeezijde afgeschermd door een hoge tankmuur. In deze muur waren drie geschutsbunkers opgenomen, die flankerend vuur uitbrachten.

” Overige werken in M.FL.B Nordmole of Noorderpier “

The rest of the photos are still following! Under Construction.

Op deze foto zijn verschillende soorten versperringen te zien, waaronder een aantal zogenaamde Hockerhindernisse ofwel ( Drakentandversperringen ) welke afkomstig zijn van de Haakweg. Deze zijn enkele jaren terug geruimd vanwege de bouw van kantoren en bedrijven.

Als een algemene doelstelling kon gesteld worden dat de hindernissen de vijand dienden tegen te houden, zo niet danig te vertragen. Men vond verschillende types terug op de stranden al naar gelang het doel waar voor zij dienden. Infanterie, tanks of landingsvoertuigen.

In 2007 werden de duinen voor de Kon. Wilhelminaboulevard met 42 meter zeewaarts verbreed en kwam er een dijk onder de duinen te liggen. Bij deze werkzaamheden kwamen een aantal “asperges” boven de grond. De blokken beton met daarin stalen I-binten wegen ieder zo’n 2300 kilo en hadden als doel landingen van de geallieerden tegen te gaan.

Tetraëders ( Hindernisse ).

Een tweetal obstakels die eigenlijk uit Noordwijk afkomstig zijn.

Deze asperges zijn zowel in Noordwijk als Hoek van Holland te bezichtigen!.

Beschrijving:

Even verderop doemt weer een deel van de eerder besproken tankmuur op.

Beschrijving:

Beschrijving:

De betonnen piramide

Beschrijving:

Beschrijving:

Een ( Regelbau KSB ) Kabel Schalt Brunnen.

Deze bevindt zich op prive terrein van ( Rijkswaterstaat ), gelegen aan de Badweg.

In de oorlogsjaren was dit het badhuis voor de soldaten die hier gelegerd waren.

Eén van de vier bedidingen voor Flak ( luchtafweer ).

Deze waren voorzien van stalenkoepels, om zo het geschut beter te kunnen beschermen.

In de muren waren rondom nissen aangebracht waarin een handvoorraad munitie lag opgeslagen.

Door middel van deze stalen drivers was het mogelijk de koepels in de gewenste richting te draaien.