Flak, luchtafweer

Op de noordelijke mondingsoever van de Nieuwe Waterweg bouwden de Duitse marine in 1941-42 een luchtdoelbatterij met de naam Nordmole of ( Noorderpier ) die bestond uit 57 betonnen bouwwerken. De vier kanonnen waren geplaatst op een open bedding met munitie en schuilnissen. Onder gewapend beton, verscholen in de duinen voelde de Duitsers zich veilig tegen een mogelijke aanval van de geallieerden. Centraal in de batterij lag de vuurleidingspost. Rondom de vuurleidingspost en de geschutsopstellingen lagen in totaal zestien gevechtsschuilplaatsen, waarvan er twee waren uitgevoerd in wand en dak dikte van twee meter gewapend beton. Het gehele terrein werd aan de zeezijde afgeschermd door een hoge tankmuur. In deze muur waren drie geschutsbunkers opgenomen, die flankerend vuur uitbrachten.

” M.Fl.B. Nordmole ( Stp. IV ) Type: Flak – Luchtafweer “

The rest of the photos are still following! Under Construction.

Na de oorlog werden de koepels verwijderd en verzande de batterij. In de negentiger jaren werd begonnen met het ontgraven van de bunkers. Centraal in de batterij lag de vuurleidingspost. Rondom de vuurleidingspost en geschutsopstellingen lagen in totaal zestien gevechtsschuilplaatsen, waarvan er twee waren uitgevoerd in wand en dak dikte van twee meter gewapend beton.

Tijdens een wandeling over het terrein zijn her en der delen van ondergestoven bunkers te vinden. Aan de strandweg ligt nog de grote munitiebunker type FL 246 van de batterij. In de directe omgeving bevonden zich nog een manschappenbunker, gevechtsschuilplaatsen en bergplaatsen. Het gehele terrein werd aan de zeezijde afgeschermd door een hoge tankmuur.

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Copyright 2021 John Molenkamp