Type: 625B

Op de noordelijke mondingsoever van de Nieuwe Waterweg bouwden de Duitse marine in 1941-42 een luchtdoelbatterij met de naam Nordmole of ( Noorderpier ) die bestond uit 57 betonnen bouwwerken. De vier kanonnen waren geplaatst op een open bedding met munitie en schuilnissen. Onder gewapend beton, verscholen in de duinen voelde de Duitsers zich veilig tegen een mogelijke aanval van de geallieerden. Centraal in de batterij lag de vuurleidingspost. Rondom de vuurleidingspost en de geschutsopstellingen lagen in totaal zestien gevechtsschuilplaatsen, waarvan er twee waren uitgevoerd in wand en dak dikte van twee meter gewapend beton. Het gehele terrein werd aan de zeezijde afgeschermd door een hoge tankmuur. In deze muur waren drie geschutsbunkers opgenomen, die flankerend vuur uitbrachten.

” M. Kl.B. Nordmole – Type: 625 fur Anti-tank geschut “

The rest of the photos are still following! Under Construction.

Eén van de drie gevechtsbunkers voor anti-tank geschut van het type R 625B. De bewapening bestond uit een ( 7,5 cm Pak 40 kanon ) dat in geval van calamiteiten elders uit de bunker gereden kon worden. Dit complex was uitgebouwd in bouwsterkte ( B ) ruim 3,5 meter dik beton, bedoeld om tegen bomaanvallen bestand te zijn.

In de bunker zijn onder andere te zien: de gassluis, het manschappenverblijf met spreekbuizen, de munitieruimte, de gevechtsruimte, observatieposten en de ruimte voor de nabijverdediging. In totaal kunt u 22 vitrines bezichtigen en een maquette met daarop de voormalige Nederlandse ‘Kustbatterij VI’ en de Duitse ‘Luchtdoelbatterij Nordmole’, waarvan het bezoekerscentrum deel uitmaakt.

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Beschrijving:

Copyright 2021 John Molenkamp